Неврология

Войтюк А. О.
Клінічні особливості епілепсії у чоловіків молодого віку
59 - 61
Літовченко Т. А., Сухоносова О. Ю., Екзархова А. І., Коренєв С. М., Сальникова В. В., Оленич В. Б.
Особливості епілептичних міоклонічних нападів у пацієнтів у різні вікові періоди
61 - 66
Вовк В. І., Кирилова Є. І., Лазаренко Ю. М., Неляпіна М. М.
Особливості психоемоційної адаптації при підготовці до радіотерапії
67 - 69
Григорова І. А., Єскін О. Р., Ібрагімова О. Л., Тихонова Л. В.
Показники гемостазу при транзиторних ішемічних нападах
48 - 52
Зінченко О. К., Петухова І. С., Кас І. В., Устименко Т. П., Зайцев М. В., Кабаненко І. В., Юткін В. М., Чугаєв А. Ю., Мірошнікова Ж. В.
Менеджмент реабілітаційних заходів пацієнтів із хребетно−спинномозковою травмою (частина І)
53 - 59
Востротін О. В.
Систематичний огляд та мета−аналіз психопатологічних порушень, які розвинулися внаслідок інсульту
60 - 62
Бабаханов И. С.
Характеристика факторов риска ишемического инсульта у работников правоохранительных органов
63 - 66
Зінченко О. К., Кас І. В., Петухова І. С., Устименко Т. П.
Етапи реабілітації пацієнтів із гострим порушенням мозкового кровообігу
56 - 62
Войтюк А. О., Літовченко Т. А.
Порівняльний аналіз нейрофізіологічних особливостей у жінок і чоловіків молодого віку, які страждають на епілепсію
63 - 66
Шматько Ю. В., Бондар О. Б., Степанченко К. А.
Цереброваскулярні порушення у пацієнтів із COVID−19
67 - 72
Григорова І. А., Тесленко О. О., Тихонова Л. В.
Клініко−патогенетичні особливості віддаленого періоду легкої черепно−мозкової травми
55 - 59
Логвіненко Г. В., Волошина М. І.
Особливості міофасціального больового синдрому шийної локалізації у пацієнтів молодого віку з переднім положенням голови
60 - 62
Літовченко Т. А., Бородай О. М., Кас Ю. В.
Особливості клінічних проявів посттравматичних нейропатій i плексопатій внаслідок вогнепальних та невогнепальних ушкоджень кінцівок
45 - 48
Черненко М. Є.
Про необхідність створення персоналізованих програм реабілітації пацієнтів із демієлінізуючою патологією
49 - 52
Літовченко Т. А., Сухоносова О. Ю., Екзархова А. І., Оленич В. Б.
Аналіз клініко−анамнестичних показників у дітей різних вікових груп, хворих на епілепсію
42 - 47
Абдуллаев Р. Я., Ибрагимова К. Н., Мамедов И. Г., Абдуллаев Р. Р.
Дегенеративная болезнь дисков у лиц молодого возраста. Методы медицинской визуализации
48 - 52
Куфтеріна Н. С.
Особливості психоемоційних порушень у пацієнтів молодого віку, які страждають на хронічні радикулопатії вертеброгенного генезу
52 - 55
Григорова І. А., Єскин О. Р., Водоп’янов В. А.
Патогенетичний предиктор ендотеліальної дисфункції у хворих із кардіоемболічними та атеротромботичними транзиторними ішемічними атаками
67 - 71
Куфтеріна Н. С.
Особливості стану вегетативної нервової системи і церебральної нейродинаміки у молодих пацієнтів із хронічними вертеброгенними больовими синдромами
72 - 76
Черненко М. Є.
Когнітивні порушення при нейродегенеративній патології як показник нейропластичності у психоневрологічній моделі адаптації хворих
77 - 83
Товажнянская Е. Л., Каук О. И., Соловьева Е. Т., Лапшина И. А., Реминяк Ю. К.
Редкий клинический случай манифестации болезни Вильсона в раннем детском возрасте
49 - 54
Танцура Л. М., Петренко В. Н.
Особенности церебральной гемодинамики и биоэлектрической активности головного мозга у детей с черепно−мозговой травмой
55 - 59
Симоненко Г. Г., Дубініна Л. В., Мокринський Р. А., Жогов С. В., Стефанюк М. О.
Досвід проведення системного тромболізису при ішемічному інсульті у хворих похилого віку
49 - 52
Черненко М. Є.
Проблема нейрогенезу в умовах терапії нейрозапального/нейродегенеративного процесу
53 - 56
Петренко В. Н.
Характеристика нарушений вегетативной нервной системы у детей после перенесенной закрытой черепно−мозговой травмы различной степени тяжести
57 - 61
Сухоносова О. Ю.
Результати створення бази даних дітей із пароксизмальними станами у Харківській області та перспективи її застосування
70 - 74
Яворская В. А., Гребенюк А. В., Северин Ю. В.
Современные данные об оптиконевромиелите, или болезни Девика
47 - 53
Флорикян В. А., Завальная Е. П.
Острые и хронические нарушения церебрального венозного кровообращения
53 - 58
Кулик О. В.
Динаміка клініко−неврологічних показників у хворих із посткоматозними порушеннями свідомості при тяжкій черепно−мозковій травмі
59 - 65
Григорова И. А.
Системные нарушенияу у больных рассеянным склерозом
45 - 49
Кулик О. В.
Характеристика даних нейровізуалізаційних досліджень у пацієнтів із посттравматичними розладами свідомості
50 - 54
Григорова И. А., Резниченко Е. К.
Психогенная кардиалгия как следствие учебного стресса и ее лечение
55 - 59
Сухоносова О. Ю.
Аналіз причин формування фармакорезистентності епілепсії у дітей та шляхи її подолання
57 - 60
Горіщак С. П.
Актуальні питання класифікації хребетно−спинномозкових травм
61 - 63
Григорова И. А., Резниченко Е. К., Каширина А. В., Хохлов М. А.
Эффективность препарата кальциевой соли гопантеновой кислоты в лечении когнитивных нарушений при эпилепсии
68 - 73
Кулик О. В.
Патофізіологічні аспекти гострої черепно−мозкової травми як підґрунття для визначення можливостей відновлення функцій мозку
74 - 77
Некрасова Н. О.
Особливості клінічного перебігу спондилогенної вертебробазилярної недостатності в осіб молодого віку
78 - 83
Григорова И. А., Тесленко О. А., Тихонова Л. В., Григоров С. Н., Куфтерина Н. С.
Пути повышения качества жизни пациентов с болевым синдромом и дисфагией различной этиологии
78 - 85
Школьник В. М., Фесенко Г. Д.
Прогнозування ризику пролонгації інвалідності у віддаленому періоді черепно−мозкової травми
86 - 88
Логвиненко А. В.
Качество сна у пациентов с синдромом позвоночной артерии
61 - 64
Сухоносова О. Ю.
Сравнительный анализ показателей заболеваемости и распространенности патологий нервной системы и эпилепсии среди детского населения Украины и Харьковской области
65 - 69
Яворская В. А., Бондарь О. Б., Скорый А. Ю., Краснорудская Т. В., Володарская Н. М., Афанасьев Д. Г.
Нейрофизиологический аспект метаболической терапии хронической церебральной ишемии
67 - 72
Логвиненко А. В.
Анатомо−физиологические предпосылки развития синдрома позвоночной артерии
73 - 76
Яворская В. А., Гребенюк А. В., Кривчун С. А., Анисенкова В. Ю.
Хроническая церебральная окклюзирующая васкулопатия (болезнь Мойя−Мойя)
65 - 67
Григорова И. А., Новак А. С.
Клинико−диагностические аспекты легкой черепно−мозговой травмы
68 - 71
Морозова О. Г., Ярошевский А. А., Здыбский В. И., Логвиненко А. В.
Использование комплексной терапии для коррекции вестибулярных нарушений у пациентов с синдромом позвоночной артерии
72 - 76
Тондий О. Л., Завальная Е. П., Коренев С. Н.
Немедикаментозные методы лечения болевых синдромов в структуре немоторных проявлений начальных стадий болезни Паркинсона
57 - 60
Шиян Д. Н.
Моделирование трехмерного изображения мозжечка и его ядер в нейрохирургической практике
61 - 64
Симоненко Г. Г.
Використання ЕРІ у комплексній оцінці нейропсихологічного статусу студентів
64 - 69
Григорова И. А., Тесленко О. А., Григорова А. А., Тихонова Л. В., Погребняк Е. А.
Опыт комплексного лечения болевого синдрома на фоне дисфагий
61 - 67
Каук О. И.
Наследственные полиневропатии как фактор статокинетических нарушений у детей раннего возраста
68 - 72
Статинова Е. А., Коценко Ю. И., Шульженко Н. А., Кузьменко О. О., Сохина В. С.
Гемодинамические и морфофункциональные особенности ишемического инсульта при атеросклеротическом поражении церебральных артерий
26 - 31
Гримайло В. Н., Литовченко Т. А., Якубенко Ю. В., Маркова Т. В.
Особенности синдрома вегетативной дистонии у пациентов с посттравматической эпилепсией
32 - 35
Литовченко Т. А., Кас И. В., Якубенко Ю. В.
Применение медикаментозных и физиотерапевтических методов лечения при цефалгическом синдроме у пациентов с последствиями черепно−мозговых травм
56 - 60
Товажнянская Е. Л., Каук О. И., Некрасова Н. А., Марковская Е. В., Соловьева Е. Т., Надозирная Е. Н.
Антифосфолипидный синдром и острая цереброваскулярная патология у детей раннего возраста
61 - 65
Флорикян В. А.
Лечение церебральной венозной дисциркуляторной энцефалопатии у пациентов в отдаленном периоде закрытой черепно−мозговой травмы
66 - 70
Черненко М. Є., Вовк В. І.
Розсіяний склероз: сучасні підходи до патогенетичної терапії
58 - 62
Навет Т. И.
Гиперкинезы в патологии детского возраста
63 - 67
Григорова І. А., Куфтеріна Н. С., Григоров С. М.
Клініко−неврологічні особливості порушень мозкового кровообігу в осіб молодого віку
67 - 71
Чередниченко Н. В.
Мозговой нейротрофический фактор BDNF плазмы у пациентов с субкортикальным сосудистым легким когнитивным расстройством: маркерное значение для диагностики и оценки эффективности терапии
71 - 77
Сало С. В.
Биоэлектрическая активность головного мозга детей с задержкой психоречевого развития при активной герпесвирусной инфекции
49 - 53
Якубенко Ю. В.
Визначення якості життя у пацієнтів із наслідками легких черепно−мозкових травм до та після лікування нейрометаболічною терапією
54 - 57
Шунина Н. В.
Структурные изменения и проявления клинических вариантов нарушений сна в отдаленном периоде у пациентов с черепно−мозговой травмой
58 - 61
Кобысь Т. А., Соколова Л. И., Мяловицкая Е. А., Домрес Н. В.
Факторы риска клинической активности и долгосрочный прогноз рецидивирующе−ремиттирующего рассеянного склероза
6 - 11
Гриб В. А., Генык С. И., Чудовская Л. Д., Купновицкая−Сабадош М. Ю.
Эссенциальный тремор
12 - 17
Статинова Е. А., Коценко Ю. И.
Аномалии интрацеребральных и прецеребральных артерий и их роль в развитии ишемического инсульта у пациентов молодого возраста
17 - 20
Литвиненко Н. В., Дельва М. Ю., Чергинец И. А., Пикуль Ю. В., Дельва И. И.
Клиническая мимикрия острых нарушений мозгового кровообращения по ишемическому типу
21 - 25
Товажнянская Е. Л., Безуглова И. О., Дубинская О. И., Каук О. И., Резниченко Е. К., Коряк В. В.
Эндотелиальная дисфункция и цереброваскулярная патология у больных сахарным диабетом
26 - 30
Григорова И. А., Тихонова Л. В., Сало В. И., Ескин А. Р., Некрасова Н. А.
Раритетный случай генерализованного мышечно−дистонического и гиперкинетического синдрома в клинике нервных болезней
31 - 34
Соколова Л. И., Мельник В. С., Савчук А. Н.
Особенности клинической картины ишемического инсульта у пациентов с полиморфизмом 5G/4G гена ингибитора активатора плазминогена первого типа
35 - 39
Корсунская Л. Л., Чуприна Л. А.
Клинический паттерн неврологических проявлений микропролактином гипофиза у женщин репродуктивного возраста
39 - 44
Мироненко Т. В., Яковлева Л. В.
Средства медикаментозной коррекции уровня гомоцистеина и липидного спектра крови у больных ишемическим инсультом в раннем восстановительном периоде
45 - 49
Таряник Е. А.
Анализ показателей поверхностной и стимуляционной электронейромиографии у пациентов с разными формами болезни Паркинсона
49 - 53
Корсунская Л. Л., Иошина Н. Н.
Характеристика синдрома когнитивной дисфункции у больных с посттравматическими кистозными образованиями головного мозга
54 - 57
Ковтун И. И., Литвиненко Н. В.
Эффективность комплексного лечения острого болевого синдрома, обусловленного дискогенной пояснично−крестцовой радикулопатией, с использованием методов психотерапии
58 - 62
Марковская Е. В.
Дисферментемия как маркер тяжести обменных процессов при рассеянном склерозе
5 - 8
Товажнянская Е. Л., Безуглова И. О.
Цереброваскулярная недостаточность и диабетическая энцефалопатия у больных сахарным диабетом 2−го типа
13 - 17
Ярошевский А. А.
Динамика эмоциональных и вегетативных показателей у пациентов с миофасциальными болевыми синдромами шейно−плечевой локализации под влиянием немедикаментозной терапии
17 - 20
Расулова Х. А.
Некоторые молекулярные механизмы развития ишемического инсульта
22 - 29
Михаелян Т. Х.
Лечение недементных когнитивных нарушений и астенических расстройств при дисциркуляторной энцефалопатии
30 - 32
Черненко М. Е.
Альбумин как показатель проницаемости гематоэнцефалического барьера у больных рассеянным склерозом
17 - 20
Завгородняя А. Н.
Структурные особенности сосудистого эндотелия при острых церебральных ишемиях
21 - 24
Товажнянская Е. Л.
Неврологические осложнения первичного гипотиреоза различного генеза
15 - 19
Зинченко Е. К., Шептун А. Н., Маркова Т. В.
Адаптационные возможности церебрального кровотока у больных с артериальной гипотонией различной этиологии
20 - 26
Яворская В. А., Бондарь О. Б., Михаелян Т. Х., Першина Ю. В., Бондарь Б. Е.
Коррекция когнитивных нарушений у больных с сосудистыми церебральными расстройствами
16 - 21
Пелехова О. Л.
Современные представления об идиопатических воспалительных полинейропатиях
22 - 27
Мурашко Н. К., Залесная Ю. Д., Липко В. Г.
Критерии оценки когнитивных нарушений после инсульта
13 - 20
Михаелян Т. Х.
Сравнительная характеристика сосудистых когнитивных нарушений при дисциркуляторной энцефалопатии
21 - 23
Федотова И. Ф.
Анализ клинических проявлений поясничного спинального стеноза
25 - 28
Яворская В. А., Черненко И. И., Федченко Ю. Г.
Оценка качества жизни у пациентов с отдаленными последствиями боевой черепно−мозговой травмы
29 - 31
Товажнянская Е. Л., Безуглова И. О., Наврузов М. Б., Балковая Н. С.
Умеренные когнитивные нарушения при сахарном диабете 2−го типа
6 - 9
Липинская Я. В.
Особенности течения вегетативных пароксизмов при миофасциальной дисфункции шейно−плечевой локализации
10 - 13
Клименко А. В., Бельская И. В.
Особенности лечения вертеброгенных болевых синдромов
15 - 20
Черненко И. И.
Развитие цереброваскулярных нарушений у лиц с последствиями боевой черепно−мозговой травмы
21 - 24
Мищенко Т. С., Овсянникова Н. В., Лебединец В. В.
Факторы риска и клинические особенности у больных с различными подтипами ишемического инсульта
27 - 32
Даценко И. Б., Харченко И. В., Маркова Т. В.
Оптимизация диагностики и тактики лечения эмоционально−поведенческих расстройств у подростков с мозговой дисфункцией
33 - 38
Сысун Л. А., Абдуллаев Р. Я., Ковалева Е. А.
Церебральная гемодинамика при ишемическом инсульте по данным транскраниальной допплерографии
6 - 9
Колесниченко В. А., Федотова И. Ф., Левшин А. А., Феклина И. В.
Динамика неврологического статуса у больных c поясничным спинальным стенозом после хирургического лечения
10 - 14
Федотова И. Ф., Чернышев А. Г., Феклина И. В.
Клинические варианты радикуло−медуллярных расстройств при стенозе позвоночного канала
33 - 36
Исмаилова Н. Ю.
Липанор и растительные масла при лечении липидных нарушений у больных с метаболическим синдромом и сахарным диабетом 2−го типа
36 - 40
Григорова И. А., Сало В. И., Самойлова А. П., Гирька Ю. С., Салуа Агуми
Неврологические проблемы полимиозита−дерматомиозита
34 - 38
Овсянникова Н. В.
Изменение уровня высокочувствительного C−реактивного протеина в зависимости от подтипа ишемического инсульта и тяжести поражения магистральных артерий головы
38 - 42
Абасова Л. И., Ширалиева Р. К., Бахшалиев А. Б.
Применение антагониста рецепторов ангиотензина II эпросартана при коррекции когнитивных нарушений у больных артериальной гипертензией
43 - 45
Ярошевский А. А.
Роль цервикального фактора в генезе головной боли и головокружения
16 - 24
Григорова И. А., Сало В. И., Товажнянская Е. Л., Тихонова Л. В., Кудрявцева А. А.
Нарушения биоэнергетического гомеостаза и общей чувствительности при атеросклеротической дисциркуляторной энцефалопатии
25 - 30
Даценко И. Б., Маркова Т. В., Харченко И. В., Малышева И. В.
Нейродинамическая семиотика эмоционально−поведенческих и личностных расстройств у подростков с мозговой дисфункцией. Сообщение 2. Нейродинамические механизмы формирования и функциональная организация
15 - 22
Березнякова Е. Ю., Троценко О. Б., Шевченко Л. М., Михедько Н. Г.
Гендерные особенности течения эпилепсии
23 - 27
Григорова И. А., Сало В. И., Тихонова Л. В., Черненко А. Г.
Раритетная неврология. Клинический случай синдрома "запертого человека" при ишемическом инсульте
27 - 30
Григорова И. А., Сало В. И., Тесленко О. А., Тихонова Л. В.
Раритетная неврология. Случай краниовертебральной аномалии Клиппеля−Фейля с выраженной гидроцефалией и атрофией вещества головного мозга
14 - 18
Магалов Ш. И., Мусаева А. А.
Церебральные геморрагические осложнения при остром ишемическом инсульте, связанные с антикоагулянтной терапией
18 - 20
Чобанов Р. Э., Лифтиев Р. Б.
Особенности формирования гипертонии у лиц с избыточной массой тела
21 - 24
Даценко И. Б., Маркова Т. В., Харченко И. В.
Нейродинамическая семиотика эмоционально−поведенческих и личностных расстройств у подростков с мозговой дисфункцией. Сообщение 1. Особенности нейрофизиологической диагностики
19 - 25
Алекперов А. М.
Неврологические проявления экстрамедуллярных интрадуральных опухолей спинного мозга
25 - 30
Зинченко Е. К., Климова Е. М., Шевченко Л. М.
Состояние гуморального звена иммунитета у больных артериальной гипотонией различной этимологии
31 - 35
Литовченко Т. А., Григорук М. А., Коровай С. М.
Анализ показателей адаптации вегетативной нервной системы при спинальной родовой травме по данным кардиоинтервалографии
34 - 37
Григорова И. А., Сало В. И., Тихонова Л. В., Хворост В. А.
Раритетная неврология. Хроническое вегетативное состояние
38 - 41
Яворская В. А., Бондарь О. Б., Ибрагимова Е. Л., Кривчун В. М.
Ишемические таламические инфаркты
12 - 15
Луханина Е. П., Карабань Н. В., Калищук−Слободин Т. Н., Березецкая Н. М., Карабань И. Н.
Зависимость двигательных и когнитивных нарушений у больных болезнью Паркинсона от клинических особенностей течения заболевания
16 - 22
Григорова И. А., Сало В. И., Тихонова Л. В., Кудрявцева А. А.
Раритетная неврология. Случай подострого склерозирующего панэнцефалита с мультифокальной мышечной дистонией
22 - 26
Барышевская В. В.
Мигренозные цефалгии: медико−социальные аспекты
27 - 29
Товажнянская Е. Л.
Метаболические аспекты формирования неврологических осложнений при первичном гипотиреозе
13 - 17
Климова Е. М., Литовченко Т. А., Зинченко Е. К., Меркулова О. Ю.
Иммунореактивность у больных с артериальной гипотонией различной этиологии
18 - 21
Товажнянская Е. Л.
Аторвастатин в лечении больных первичным гипотиреозом с неврологическими осложнениями и гиперлипидемией
22 - 26
Даценко И. Б.
Неврологический статус подростков с нарушением формирования личности по органическому типу
27 - 30
Яворская В. А., Бондарь О. Б., Фломин Ю. В.
Как в клинической практике отличить атеросклеротический и кардиоэмболический инсульт?
39 - 48
Шоп И. В.
Особенности лечения больных артериальной гипертензией c сопутствующим ожирением
49 - 50
Григорова И. А., Сало В. И., Черненко А. Г., Тихонова Л. В., Николенко Н. А., Оксюченко Е. В.
Раритетная неврология. Случай костной болезни Педжета с неврологическими расстройствами
41 - 44
Литовченко Т. А., Михедько Н. Г., Маркова Т. В., Малышева И. В., Шунина Н. В.
Нейромедиаторные аспекты эпилепсии: роль индоламиновой системы в эпилептогенезе
45 - 50
Яворская В. А., Пелехова О. Л., Гребенюк А. В., Кривчун С. А.
Нейропатия лицевого нерва
35 - 37
Григорова И. А., Резниченко Е. К., Григорова А. А.
Клинико−диагностические аспекты и роль церебролизина в терапии вестибулярной мигрени
38 - 41
Пасиешвили Л. М., Малик Н. В.
Использование фезама в лечении больных с хроническими расстройствами мозгового кровообращения
42 - 45
Карабань Н. В., Рожкова З. З.
Морфологические и метаболические признаки когнитивных нарушений у пациентов с болезнью Паркинсона
35 - 38
Дроздова И. В.
Нозогении у больных артериальной гипертензией
39 - 44
Даценко И. Б.
Минимальная мозговая дисфункция и эмоционально−поведенческие расстройства у детей и принципы их дифференцированной коррекции
28 - 35
Орос М. М.
Анализ катамнеза больных, перенесших транзиторную ишемическую атаку
36 - 40
Даценко И. Б.
Половое развитие подростков с мозговой дисфункцией и формированием органического расстройства личности тормозного круга
25 - 29
Гаевая М. А.
Некоторые органические и функциональные особенности поражения нервной системы у больных ревматоидным артритом
30 - 33
Даценко И. Б.
Индивидуально−психологические особенности подростков с мозговой дисфункцией и расстройством поведения
38 - 42
Верткин А. Л., Дадыкина А. В., Лукашов М. И.
Тактика догоспитальной помощи при обмороке
43 - 48
Яворская В. А., Фломин Ю. В., Гребенюк А. В., Пелехова О. Л., Лещенко О. К.
Новая международная классификация головных болей: что важно для практики?
36 - 42
Даценко И. Б., Маркова Т. В., Харченко И. В.
Дифференциально−диагностические нейрофизиологические корреляты эмоционально−личностных и поведенческих расстройств у подростков с мозговой дисфункцией
43 - 48
Кожекару Э. А.
Особенности сексуальной дисфункции у мужчин на ранних стадиях гипертонической энцефалопатии
49 - 51
Маньковский Н. Б., Карабань Н. В.
Особенности клинического течения и фармакотерапии болезни Паркинсона на разных этапах развития заболевания
47 - 51
Яворская В. А., Пелехова О. Л., Гребенюк А. В., Кривчун С. А.
Марганцевая токсическая энцефалопатия: патогенез, клиника, лечение
52 - 55
Верткин А. Л., Ткачева О. Н., Новикова И. М., Корсунский С. Б., Гальперин Е. В.
Диабетическая автономная нейропатия. 3. Особенности клинического течения артериальной гипертензии и выбор гипотензивного препарата
56 - 65
Фрицше Л. Н.
Биоэлектрическая активность головного мозга в условиях эмоционального стресса
66 - 69
Бовт Ю. В.
Изменения функционального состояния центральной и церебральной гемодинамики у сельскохозяйственных работников под воздействием шумового производственного фактора
70 - 72
Верткин А. Л., Ткачева О. Н., Торшхоева Х. М.
Диабетическая автономная нейропатия. 2. Диагностика, лечение, прогноз
60 - 66
Говбах И. А.
Эпилепсия и гипертоническая болезнь: параллельная терапия
67 - 72
Верткин А. Л., Ткачева О. Н., Торшхоева Х. М.
Диабетическая автономная нейропатия. 1. Распространенность, патогенез, классификация, клиника
34 - 41
Григорова И. А., Товажнянская Е. Л., Руднева Е. А.
Особенности спонтанной и вызванной биоэлектрической активности головного мозга при гипотиреозе
42 - 44
Родин Ю. В., Штутин А. А., Винокуров Д. Л.
Варианты церебральной гемодинамики после каротидной эндартерэктомии
51 - 53
Реминяк И. В., Бойко Т. П., Костюковская Л. С.
Лечение послеинсультной депрессии
54 - 57
Нестеренко И. Б.
Неврологические нарушения при хроническом приобретенном токсоплазмозе
58 - 60
Грунтовский Г. Х., Болокадзе И. Ф., Попсуйшапка К. А.
Анатомо−функциональные особенности вертеброгенно обусловленной цервикальной миелопатии. Клиника, диагностика, лечение
92 - 94
Тайцлин В. И., Коршняк В. А.
Психовегетативные проявления патологического климакса у женщин и их лечение ципрамилом
95 - 97
Дзяк Л. А., Шульга А. Н., Сук В. М.
Неинвазивные методы диагностики и лечения геморрагических инсультов
65 - 68
Степанченко К. А.
Нарушения вегетативной нервной системы и вариабельность сердечного ритма у больных энтеробиозом
69 - 71
Шимановский Н. Л.
Новые возможности диагностики неврологических заболеваний с помощью гадовиста 1,0
36 - 40
Тайцлин В. И., Волошина Н. П., Богданова И. В., Федосеев С. В.
Миодистонические нарушения при употреблении эфедриноподобных психостимуляторов и их коррекция ботулотоксином
41 - 43
Яворская В. А.
Антифосфолипидный синдром
44 - 47
Григорова И. А., Лещенко К. А.
Мигрень
34 - 39
Дубенко А. Е., Слюсаренко И. Т., Говбах И. А.
Клиника и особенности терапии эпилепсии у лиц пожилого возраста
40 - 45
Григорова И. А., Морозова О. Г., Ярошевский А. А.
Миофасциальные боли
31 - 35
Дзяк Л. А., Рожкова И. В., Голик В. А.
Гипертензивные дисциркуляторные энцефалопатии у женщин с постовариэктомическим синдромом
36 - 41
Джоджуа А. Г., Грищенко С. В.
Распространенность и выраженность прогностических признаков мозгового инсульта среди больных гипертонической болезнью
42 - 47
Колкер И. А.
Применение метода зрительных и слуховых вызванных потенциалов мозга в детской неврологии
48 - 52
Go on Top