"МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ЖУРНАЛ" - щоквартальний, науковий журнал.
Заснований 14.03.1995 р. під назвою "Харківський медичний журнал", перейменований 09.07.1997 р.

ISSN 2308-5274 (друковане видання)


"МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ЖУРНАЛ"
представлений на порталі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (з індексуванням) і в CrossRef, зареєстрований в міжнародних каталогах наукових видань та наукометричних базах даних:


Scholar Google (з індексуванням)

Index CopernicusЗАСНОВНИКИ

Харківська медична академія післядипломної освіти
61176 Харків, вул. Амосова, 58

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України
61016 Харків, вул. Переяславська, 23

Харківське медичне товариство
61024 Харків, вул. Максиміліанівська, 11


ВИДАВЕЦЬ

Харківська медична академія післядипломної освіти
61176 Харків, вул. Амосова, 58


Головний редактор
професор Кочуєва Марина Миколаївна
Зав. редакцією
Коптєва Тетяна Анатоліївна
Адреса редакції:
Україна, 61023, Харків, вул. Мироносицька, 81/85
Тел./факс (+38 057) 705-02-92
Web: www.imj.kh.ua
E-mail: ed@imj.kh.ua

Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 7355 від 29.05.2003 р.

Згідно з додатком 13 до наказу Міністерства освіти і науки України № 261 від 06.03.2015 р. журнал внесено до Переліку наукових фахових видань з медичних наук.

Рекомендовано до друку вченою радою Харківської медичної академії післядипломної освіти

ПЕРЕДПЛАТА ЩОКВАРТАЛЬНОГО «МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ЖУРНАЛУ»:
У БУДЬ-ЯКОМУ ПОШТОВОМУ ВІДДІЛЕННІ. Передплатний індекс 74588 у каталозі «Укрпошти» (розділ «Журнали»).
ЧЕРЕЗ РЕДАКЦІЮ. Передплату можна оформити з будь-якого кварталу поточного року.

Наверх