Нартов П. В.

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
Лядова Т. І., Павлікова К. В., Нартов П. В., Касьян Н. В., Козлов О. П.
Ефективність рибонуклеїнової кислоти у комплексній терапії хворих на інфекційний мононуклеоз, спричинений вірусом Епштейна − Барр
83 - 88
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
Боброва О. В., Міхановська Н. Г., Нартов П. В., Кривонос К. А., Маслова В. С., Шарапов В. М., Воробйов С. М.
Математична модель прогнозування тяжкості перебігу коронавірусної інфекції та основні протиепідемічні заходи в Україні
57 - 65
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
Боброва О. В., Нартов П. В., Кривонос К. А., Загороднєва О. В.
Шляхи вирішення проблеми профілактики та основні реабілітаційні заходи при токсоплазмозі в Україні
76 - 82
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
Нартов П. В., Якущенко В. А., Боброва О. В., Винникова Н. В.
Оптимизация ранней диагностики острых бактериальных менингитов
86 - 88
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
Нартов П. В.
Якісне і кількісне визначення пептидоглікану у хворих на гнійні бактеріальні менінгіти за допомогою плазми личинок тутового шовкопряду
74 - 76
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
Чуйков М. Л., Малый В. П., Нартов П. В.
Клинико−диагностическая характеристика хронического гепатита С у медицинских работников
96 - 100
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
Нартов П. В.
Содержание аммиака и С−реактивного протеина в цереброспинальной жидкости больных бактериальными и вирусными менингитами
97 - 99
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
Нартов П. В.
Полимеразная цепная реакция в диагностике острых менингитов бактериальной и вирусной этиологии
85 - 87
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
Нартов П. В.
Цитокиновый профиль у больных острыми менингитами бактериальной и вирусной этиологии
103 - 105
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
Малый В. П., Винникова Н. В., Нартов П. В.
Полимеразная цепная реакция в диагностике менингококкового менингита
86 - 90
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
Малый В. П., Нартов П. В., Лядова Т. И.
Содержание лактоферрина в цереброспинальной жидкости больных острыми менингитами
81 - 84
Наверх