"Міжнародний медичний журнал" є науковим політематичним журналом, що знайомить фахівців з новітніми досягненнями теоретичної та практичної медицини, перспективами їх впровадження в діагностичну та лікувальну практику в різних галузях медицини.

Редакційна колегія журналу керується міжнародними етичними правилами наукових публікацій (рекомендаціями Комітету з етики наукових публікацій – Committee on Publication Ethics) і враховує практику вагомих міжнародних видавництв. Виконання етичних норм наукових публікацій усіма особами, які беруть участь у видавничій справі, забезпечує дотримання авторського права на інтелектуальну власність, сприяє підвищенню якості наукового видання та попереджає можливості неправомірного використання опублікованих матеріалів в інтересах інших осіб. З іншого боку, редакційний колектив видання сприяє дотриманню авторами типових і етичних вимог до оформлення й підготовки матеріалів, які надходять для публікації в журналі.

"Міжнародний медичний журнал" є журналом відкритого доступу: перегляд, читання, завантаження та друк є вільний. Редакція підтримує принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями для загального суспільного прогресу. Доступ до змісту журналу можливий одразу після публікації паперового варіанту.

Редакційна політика журналу базується на принципах об’єктивності й неупередженості щодо відбору статей із метою їх публікації; високої вимогливості до якості наукових досліджень; обов’язкового рецензування статей; дотримання колегіальності в прийнятті рішень щодо публікації статей; доступності й оперативності в спілкуванні з авторами; суворого дотримання авторських і суміжних прав.

Головний редактор
професор Кришталь Євген Валентинович

Зав. редакцією
Коптєва Тетяна Анатоліївна

Адреса редакції:
Україна, 61002, Харків, вул. Маршала Бажанова, 20
Тел./факс (+38057) 705-02-92, 095-184-60-74
Web: www.imj.kh.ua
E-mail: ed@imj.kh.ua
Наверх