Козуб М. Н.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ
Козуб М. М.
Сучасні аспекти відновлення репродуктивної функції пацієнток, які перенесли оперативні втручання з приводу трубної вагітності
42 - 46
АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ
Козуб М. І., Гирман Л. І., Козуб М. М., Сокол М. П.
30−річний клінічний досвід діагностики та лікування ендометріоїдних кіст яєчників у пацієнток репродуктивного віку
21 - 24
АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ
Козуб М. Н.
Эффективность экстракорпорального оплодотворения у пациенток с невосстановленной репродуктивной функцией после лапароскопического лечения прогрессирующей трубной беременности
57 - 60
АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ
Козуб М. Н.
Методика реабилитации пациенток с прогрессирующей трубной беременностью после органосохраняющего оперативного лечения с применением противоспаечных барьеров
44 - 48
АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ
Козуб М. Н.
Особенности послеоперационного спайкообразования у пациенток с трубной беременностью
51 - 55
АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ
Козуб М. М., Ольховська В. М.
Допоміжні репродуктивні технології у жінок із безпліддям після хірургічного лікування трубної вагітності
42 - 46
АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ
Козуб Н. И., Козуб М. Н.
Перспективы применения клеточной терапии в восстановлении сократительной функции оперированных маточных труб
40 - 44
АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ
Козуб М. І., Хурцилава Н. Р., Сокіл М. П., Козуб М. М., Гирман Л. І., Ольховська В. М.
Сучасний погляд на проблему перекруту яєчників у жінок репродуктивного віку
37 - 40
АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ
Козуб Н. И., Козуб М. Н.
Первый опыт использования радиоволновой энергии при лечении гинекологических больных
41 - 44
АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ
Козуб Н. И., Губина−Вакулик Г. И., Козуб М. Н.
Оптимизация лапароскопической методики лечения тератомы яичника у женщин репродуктивного возраста
75 - 80
Наверх