Харченко Ю. В.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ
Міхановський О. А., Сухіна О. М., Артамонова Н. О., Харченко Ю. В.
Комбіноване лікування хворих на рак ендометрію I−II (Т1−2N0M0) стадій з урахуванням рівня експресії молекулярно−біологічних маркерів пухлини
38 - 41
ОНКОЛОГІЯ
Міхановський О. А., Харченко Ю. В., Теплова М. А., Кругова І. М., Моісеєнко Ю. А., Щит Н. М., Піонітковська О. В.
Визначення рівня експресії молекулярно−біологічних маркерів у пухлині хворих на рак ендометрію І−ІV стадій із метою прогнозування рецидиву захворювання
54 - 58
ОНКОЛОГІЯ
Міхановський О. А., Сухін В. С., Харченко Ю. В., Федоренко Н. В., Моісеєнко Ю. А., Теплова М. А.
Досвід застосування діагностичної лапароскопії у хворих на поширений рак яєчників
61 - 64
ОНКОЛОГІЯ
Михановский А. А., Теплова М. А., Круговая И. Н., Харченко Ю. В., Щит Н. Н., Федоренко Н. В., Моисеенко Ю. А.
Иммуногистохимические факторы прогноза рака эндометрия
49 - 52
ОНКОЛОГІЯ
Михановский А. А., Яковцова И. И., Харченко Ю. В., Слободянюк О. В., Щит Н. Н., Федоренко Н. В.
Прогностическое значение молекулярно−биологических маркеров в опухоли больных раком яичников ІІІ−ІV стадии
54 - 58
ОНКОЛОГІЯ
Михановский А. А., Харченко Ю. В., Круговая И. Н., Данилюк С. В., Щит Н. Н., Федоренко Н. В., Теплова М. А.
Биомолекулярные маркеры как факторы прогноза рака яичников ІІI−IV стадий
55 - 58
ОНКОЛОГІЯ
Михановский А. А., Харченко Ю. В., Долгая О. В., Круговая И. Н., Федоренко Н. В., Щит Н. Н., Теплова М. А.
Перспективы использования молекулярных маркеров при раке яичников
61 - 65
АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ
Михановский А. А., Круговая И. Н., Щит Н. Н., Харченко Ю. В., Теплова М. А.
Пути улучшения результатов лечения запущенных форм рака яичников
21 - 25
Наверх