Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2014p.

ХІРУРГІЯ

ІНТЕРВЕНЦІЙНА РАДІОЛОГІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ МІСЦЕВОРОЗПОВСЮДЖЕНОГО РАКУ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗУ, УСКЛАДНЕНОГО КРОВОТЕЧЕЮ

Д-р мед. наук Ю. В. АВДОСЬЄВ1 , 2, проф. В. В. БОЙКО1, проф. О. М. СУХІНА2
1 ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України", Харків
2 Харківська медична академія післядипломної освіти

Дано оцінку результатів ангіографічної діагностики та ендоваскулярного лікування 43 хворих із місцеворозповсюдженим раком органів малого тазу, ускладненим кровотечею, із застосуванням ангіографічних катетерних технологій. Показано ефективність регіонарної внутрішньоартеріальної хіміоемболізації.

Ключові слова: місцеворозповсюджений рак органів малого тазу, ендоваскулярні втручання, хіміоемболізація пухлинних судин.

ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ РАДИОЛОГИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА, ОСЛОЖНЕННОГО КРОВОТЕЧЕНИЕМ

Ю. В. АВДОСЬЕВ, В. В. БОЙКО, Е. Н. СУХИНА

Дана оценка результатов ангиографической диагностики и эндоваскулярного лечения 43 больных с местнораспространенным раком органов малого таза, осложненным кровотечением, с использованием ангиографических катетерных технологий. Показана эффективность регионарной внутриартериальной химиоэмболизации.

Ключевые слова: местнораспространенный рак органов малого таза, эндоваскулярные вмешательства, химиоэмболизация опухолевых сосудов.

INTERVENTIONAL RADIOLOGY IN DIAGNOSIS AND TREATMENT OF LOCO−REGIONAL PELVIC TUMORS COMPLICATED BY HEMORRHAGE

YU. V. AVDOSYEV, V. V. BOYKO, O. M. SUKHINA

The results of angiographic diagnosis and endovascular treatment of 43 patients with loco−regional pelvic malignancy complicated with hemorrhage using angiographic catheter technologies are assessed. The efficacy of regional intra−arterial chemoembolization is shown.

Key words: loco−regional pelvic malignancy, endovascular interventions, chemoembolization of the tumor vessels.


Завантажити статтю в форматі PDF (968 KB)
Наверх