Авдосьев Ю. В.

ХИРУРГИЯ
Бойко В. В., Авдосьєв Ю. В., Сочнєва А. Л., Мазорчук М. С.
Вибір об'єму оперативного лікування у пацієнтів із захворюваннями гепатикохоледоху, ускладненими механічною жовтяницею
33 - 38
ХИРУРГИЯ
Бойко В. В., Авдосьев Ю. В., Сочнева А. Л.
Опыт применения чрескожных чреспеченочных эндобилиарных вмешательств у больных с холедохолитиазом
16 - 19
ХИРУРГИЯ
Авдосьєв Ю. В., Бойко В. В., Сухіна О. М.
Інтервенційна радіологія в діагностиці та лікуванні місцеворозповсюдженого раку органів малого тазу, ускладненого кровотечею
32 - 36
ХИРУРГИЯ
Бойко В. В., Авдосьев Ю. В., Удербаев Н. Н., Саньков А. И., Османов Р. И.
Диагностика и лечение массивных повреждений печени с использованием ангиографических технологий
80 - 83
Наверх