Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2014p.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ПЕРЕКРУТУ ЯЄЧНИКІВ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ

Проф. М. І. КОЗУБ, Н. Р. ХУРЦИЛАВА, М. П. СОКІЛ, доц. М. М. КОЗУБ, канд. мед. наук Л. І. ГИРМАН, канд. мед. наук В. М. ОЛЬХОВСЬКА
Харківська медична академія післядипломної освіти

Висвітлено питання частоти, етіології, діагностики, лікування перекруту яєчників, у тому числі в пацієнток під час вагітності. Розглянуто сучасні підходи до хірургічного лікування залежно від результатів додаткових методів обстеження. Наведено дані про наслідки вагітності у пацієнток із перекрутом яєчників.

Ключові слова: перекрут яєчників, діагностика, лапароскопічне та комбіноване лікування.

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ПЕРЕКРУТА ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Н. И. КОЗУБ, Н. Р. ХУРЦИЛАВА, М. П. СОКОЛ, М. Н. КОЗУБ, Л. И. ГИРМАН, В. Н. ОЛЬХОВСКАЯ

Освещены вопросы частоты, этиологии, диагностики, лечения перекрута яичников, в том числе у пациенток во время беременности. Рассмотрены современные подходы к хирургическому лечению в зависимости от результатов дополнительных методов исследования. Приведены данные об исходах беременности у пациенток с перекрутом яичников.

Ключевые слова: перекрут яичников, диагностика, лапароскопическое и сочетанное лечение.

MODERN APPROACH TO THE PROBLEM OF OVARIAN TORSION IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE

M. I. KOZUB, N. R. KHURTSYLAVA, M. P. SOKIL, M. M. KOZUB, L. I. GYRMAN, V. M. OLKHOVSKA

The questions of incidence, etiology, diagnosis, treatment of ovarian torsion, including in pregnant patients are featured. Modern approaches to surgical treatment depending on the results of additional investigations are discussed. The data on pregnancy outcomes in patients with ovarian torsion are reported.

Key words: ovarian torsion, diagnosis, laparoscopic and combination treatment.


Завантажити статтю в форматі PDF (183 KB)
Наверх