Боброва О. В.

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
Боброва О. В., Міхановська Н. Г., Кривонос К. А., Воробйов С. М.
До проблеми профілактики поширення коронавірусної хвороби COVID−19 серед дітей і підлітків шкільного віку
79 - 83
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
Боброва О. В., Міхановська Н. Г., Кривонос К. А., Воробйов С. М.
Основні предиктори прогнозування тяжкості перебігу коронавірусної хвороби
76 - 82
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
Боброва О. В., Міхановська Н. Г., Нартов П. В., Кривонос К. А., Маслова В. С., Шарапов В. М., Воробйов С. М.
Математична модель прогнозування тяжкості перебігу коронавірусної інфекції та основні протиепідемічні заходи в Україні
57 - 65
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
Боброва О. В., Нартов П. В., Кривонос К. А., Загороднєва О. В.
Шляхи вирішення проблеми профілактики та основні реабілітаційні заходи при токсоплазмозі в Україні
76 - 82
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
Нартов П. В., Якущенко В. А., Боброва О. В., Винникова Н. В.
Оптимизация ранней диагностики острых бактериальных менингитов
86 - 88
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
Бодня Е. И., Боброва О. В.
Cопоставление динамики показателей иммунитета больных хроническим приобретенным токсоплазмозом при различных видах терапии
77 - 88
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
Боброва О. В.
Сопоставление клинического эффекта различных видов комплексной терапии больных хроническим приобретенным токсоплазмозом в стадии обострения
73 - 77
ГІГІЄНА, ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, МЕДИЧНА ЕКОЛОГІЯ
Боброва О. В.
Особенности патогенеза токсоплазменной инфекции
129 - 134
Наверх