Таравнех Д. Ш.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ
Вєсіч Т. Л., Тучкіна І. О., Таравнех Д. Ш.
Антиоксидантний захист організму пацієнток із зовнішнім генітальним ендометріозом залежно від ступеня його поширення
32 - 35
АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ
Вєсіч Т. Л., Тучкіна І. О., Таравнех Д. Ш.
Порівняльна оцінка біохімічного та гормонального профілів жінок із синдромом полікістозних яєчників
52 - 56
АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ
Вєсіч Т. Л., Таравнех Д. Ш.
Особливості системи гемостазу у жінок із тромбофілією як один із причинних факторів невдалих спроб екстракорпорального запліднення
29 - 32
АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ
Весич Т. Л., Таравнех Д. Ш.
Ароматазная активность как объективный маркер проведения криообработки полости матки при гиперпластических процессах эндометрия
35 - 40
АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ
Щербина Н. А., Весич Т. Л., Щербина И. Н., Таравнех Д. Ш.
Состояние рецепторов эндометрия при гиперпластических процессах у женщин в перименопаузе
37 - 40
АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ
Таравнех Д. Ш.
Состояние иммунологического статуса и цитокинов при экстракорпоральном оплодотворении у женщин с тромбофилией
32 - 35
АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ
Щербина Н. А., Таравнех Д. Ш.
Патогенетические факторы риска неудачных попыток экстракорпорального оплодотворения у женщин с тромбофилией
35 - 38
АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ
Весич Т. Л., Таравнех Д. Ш.
Роль тромбофилии в структуре этиопатогенеза женского бесплодия
78 - 81
Наверх