Попередня Наступна

ПОТОЧНИЙ НОМЕР

№1' 2020p.

ХІРУРГІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2020-1-3)

ЗМІНИ МІКРОФЛОРИ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА У ХВОРИХ ІЗ ГОСТРОЮ КИШКОВОЮ НЕПРОХІДНІСТЮ

Чл.-кор. НАМНУ В. В. БОЙКО, проф. В. М. ЛИХМАН, канд. мед. наук О. М. ШЕВЧЕНКО, Є. О. БІЛОДІД, канд. мед. наук І. В. ВОЛЧЕНКО, канд. мед. наук І. А. КУЛИК, канд. мед. наук А. В. ТОКАРЕВ
ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України", Харків, Україна

Проаналізовано результати мікробіологічних досліджень тонкого кишечника у пацієнтів із гострою кишковою непрохідністю, що супроводжувалася вираженими змінами як аеробного, так і анаеробного компонента кишкового біоценозу. Дисбіотичні порушення прогресували у міру збільшення термінів розвитку непрохідності кишечнику із значним зростанням питомого вмісту в кишковому мікробіоценозі умовно−патогенних мікроорганізмів.

Ключові слова: гостра кишкова непрохідність, мікрофлора тонкого кишечника, умовно−патогенні мікроорганізми, кишковий біоценоз.

ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОФЛОРЫ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА У БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ

В. В. БОЙКО, В. Н. ЛЫХМАН, А. Н. ШЕВЧЕНКО, Е. А. БЕЛОДЕД, И. В. ВОЛЧЕНКО, И. А. КУЛИК, А. В. ТОКАРЕВ

Проанализированы результаты микробиологических исследований тонкого кишечника у пациентов с острой кишечной непроходимостью, которая сопровождалась выраженными изменениями как аэробного, так и анаэробного компонента кишечного биоценоза. Дисбиотические нарушения прогрессировали по мере увеличения сроков развития непроходимости кишечника со значительным ростом удельного содержания в кишечном микробиоценозе условно−патогенных микроорганизмов.

Ключевые слова: острая кишечная непроходимость, микрофлора тонкого кишечника, условно−патогенные микроорганизмы, кишечный биоценоз.

CHANGES IN SMALL INTESTINE MICROFLORA IN PATIENTS WITH ACUTE INTESTINAL OBSTRUCTION

V. V. BOIKO, V. M. LYKHMAN, O. M. SHEVCHENKO, Ye. O. BILODID, I. V. VOLCHENKO, I. A. KULYK, A. V. TOKAREV

The results of microbiological studies of small intestine in the patients with acute intestinal obstruction, accompanied with pronounced changes in both aerobic and anaerobic component of intestinal biocenosis, have been analyzed. Dysbiotic disorders were progressive as the time period for the development of bowel obstruction increased with a significant rise of the conditionally pathogenic microorganisms in the specific content of intestinal microbiocenosis.

Key words: acute intestinal obstruction, small intestinal microflora, conditionally pathogenic microorganisms, intestinal biocenosis.
Завантажити статтю в форматі PDF (89 KB)
Наверх