Попередня Наступна

ПОТОЧНИЙ НОМЕР

№1' 2020p.

ХІРУРГІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2020-1-4)

МОЖЛИВОСТІ ІМУНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОЦІНЦІ ГОТОВНОСТІ ОПІКОВИХ РАН ДО ШКІРНОЇ ПЛАСТИКИ

Канд. мед. наук О. В. КРАВЦОВ1, проф. О. М. КЛІМОВА1, канд. біол. наук Л. А. ДРОЗДОВА1, Т. А. КУРБАНОВ1, А. О. ГОПКО2
1 ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України"
2 КНП "Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги імені проф. О. І. Мещанінова", Харків, Україна

Вивчено показники метаболічного стану та імунореактивності у пацієнтів із глибокими опіками. Установлено, що рівень порушення цих показників може бути маркером успішної трансплантації аутошкіри і застосовуватися при плануванні операцій шкірної пластики.

Ключові слова: опіки, імунореактивність, шкірна пластика, метаболічний стан, трансплантація аутошкіри.

ВОЗМОЖНОСТИ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ ОЖОГОВЫХ РАН К КОЖНОЙ ПЛАСТИКИ

А. В. КРАВЦОВ, Е. М. КЛИМОВА, Л. А. ДРОЗДОВА, Т. А. КУРБАНОВ, А. А. ГОПКО

Изучены показатели метаболического состояния и иммунореактивности у пациентов с глубокими ожогами. Установлено, что уровень нарушения этих показателей может быть маркером успешной трансплантации аутокожи и применяться при планировании операций кожной пластики.

Ключевые слова: ожоги, иммунореактивность, кожная пластика, метаболическое остояние, трансплантация аутокожи.

POSSIBILITIES OF IMMUNOLOGY STUDIES IN ESTIMATION OF VALIDITY OF BURN WOUNDS FOR SKIN PLASTICITY

O. V. KRAVTSOV, O. M. KLIMOVA, L. A. DROZDOVA, T. A. KURBANOV, A. O. HOPKO

Metabolic and immune reactivity indices in the patients with deep burns have been studied. It has been established that the level of disturbances in these indices can be a marker of successful autological skin transplantation and can be used when planning the plastic surgery of skin.

Key words: burns, immune reactivity, dermatoplasty, metabolic state, autological skin transplantation.
Завантажити статтю в форматі PDF (133 KB)
Наверх