Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№3' 2019p.

ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2019-3-18)

ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЯСНИЧНЫХ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКАХ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

И. Г. МАММАДОВ
Харьковская медицинская академия последипломного образования, Украина

Представлены литературные данные о лучевых методах диагностики для оценки степени дегенеративных изменений в межпозвонковых дисках у лиц молодого возраста. Показаны возможности ультразвукового исследования в диагностике протрузии поясничных межпозвонковых дисков у подростков 16−18 лет.

Ключевые слова: лучевая диагностика, поясничные межпозвонковые диски, подростки.

ПРОМЕНЕВІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ДЕГЕНЕРАТИВНИХ ЗМІН У ПОПЕРЕКОВИХ МІЖХРЕБЦЕВИХ ДИСКАХ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ

І. Г. МАММАДОВ

Подано літературні дані про променеві методи діагностики для оцінки ступеня дегенеративних змін у міжхребцевих дисках в осіб молодого віку. Показано можливості ультразвукового дослідження в діагностиці протрузії поперекових міжхребцевих дисків у підлітків 16−18 років.

Ключові слова: променева діагностика, поперекові міжхребцеві диски, підлітки.

DIAGNOSTIC RADIOLOGY METHODS OF DEGENERATIVE CHANGES IN LUMBAR INTERVERTEBRAL DISCS IN YOUNG PEOPLE

I. H. MAMMADOV

Published data on diagnostic radiology methods to assess the degree of degenerative changes in intervertebral discs in young people have been presented. Possibilities of ultrasound examination in diagnosis of protrusion of lumbar intervertebral discs in adolescents of 16−18 years have been shown.

Key words: diagnostic radiology, lumbar intervertebral discs, adolescents.


РЕФЕРАТ

Останніми роками значно збільшилася кількість наукових досліджень, в яких вивчалася поширеність болю в попереку серед школярів. Дегенеративна хвороба дисків часто супроводжується болями в попереку з іррадіацією в ногу у представників різних вікових груп, зокрема і дітей старшого шкільного віку. Основними факторами її розвитку є генетична схильність, травми, ожиріння, відсутність фізичних вправ. Більшість складових хребтового рухового сегмента містить нервові закінчення й рефлекторні впливи, які супроводжуються запальним процесом, мікроциркуляторними розладами, а їх поєднання сприяє появі болю у спині. Сегмент хребта L5-S1 - найбільш часте джерело болю в попереку. Через сили, що діють на цей сегмент, а також діапазон руху, який він забезпечує, L5-S1 схильний до травм або дегенерації. Больові відчуття в попереку є найпоширенішим типом болю в спині, який трапляється приблизно у 60-80 % людей у певний момент їхнього життя. Діагностика дегенеративної хвороби дисків включає вивчення анамнезу пацієнта, аналіз клінічних симптомів, використання функціональних проб і різні види візуалізації для уточнення ступеня макроструктурних змін у дисках, серед яких головне місце займає магніторезонансна томографія. Розвиток дегенеративних змін у міжхребцевих дисках відбувається ще в дитячому віці, що вимагає подальшого вивчення за допомогою неінвазивних, доступних та інформативних методів, насамперед ультразвукового дослідження. Проведено аналіз результатів ультрасонографії поперекових міжхребцевих дисків у 36 підлітків віком 16-18 років, у яких при магніторезонансній томографії було виявлено протрузію. Встановлено, що парамедіанна протрузія спостерігається достовірно частіше, ніж задньобічна, медіанна й циркулярна. Завдяки неінвазивності, дешевизні та інформативності ультразвукове дослідження може бути найбільш затребуваним методом не тільки як скринінг, але і як експертна оцінка протрузії поперекових міжхребцевих дисків у школярів.Завантажити статтю в форматі PDF (112 KB)
Наверх