Previous Next

ARCHIVE

№2' 2021

RADIATION DIAGNOSIS

International Medical Journal, Vol. 27., Iss. 2, 2021, P. 79−88.


DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2021-2-14)

MEDICAL AND STATISTICAL ASPECTS OF RADIATION DIAGNOSTICS OF MODERN COMBAT TRAUMA IN THE EAST OF UKRAINE HYBRID WAR


Hrechanyk O. I., Abdullaiev R. Ya., Dykan I. M., Yarosh T. V., Kulikova F. I., Sliesarenko D. O.

National Military Medical Clinical Center "Main Military Medical Clinical Hospital", Kyiv
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
SI "Institute of Nuclear Medicine and Radiation Diagnostics of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine", Kyiv
Ukrainian Military Medical Academy, Kyiv
Dnipro Medical Institute of Traditional and Non−Traditional Medicine, Ukraine

The problem of radiation diagnostics at the stages of medical evacuation of the wounded / injured individuals as a result of current combat trauma in a hybrid war is relevant due to the multivariate damage and significant costs of medical and radiological care. To increase the efficiency of radiological diagnosis of modern combat trauma, depending on the diagnostic radiological support at the II, III and IV levels of medical care during the war in Eastern Ukraine, a retrospective analysis of research results in 1,013 wounded / injured has been performed. During the period of 2014−2020, 3,852 radiological examinations were performed in the patients at the II, III, and IV levels of medical care. The coefficients of need for radiological researches have been offered: integral (Kn) and they were specialized for each method of RD (KnRD) at the II, III, IV levels of medical care, which depends on the technical equipment of medical institution and the intensity of hostilities. It is established that at the stages of medical evacuation most often current combat trauma is diagnosed by ultrasound. Digital radiography was mainly used at the IV level of highly specialized surgical care. Multidetector computed tomography as a leading strategic method of radiological diagnostics was used in the wounded / injured individuals for diagnostic and sorting purposes, and magnetic resonance imaging − for diagnostic and palliative purposes in the provision of highly specialized surgical care. X−ray contrast angiography was performed exclusively at the IV level of medical care with subsequent appropriate endovascular surgery. The proposed coefficients of need make it possible to predict the required number of radiological studies in the event of a massive arrival of wounded / injured and thus contribute to the provision of medical care with identified needs during the evacuation stages.

Key words: modern combat trauma, hybrid war, serviceman, stage of medical evacuation, radiography, ultrasound diagnostics, multidetector computed tomography, magnetic resonance diagnostics, X−ray angiography, coefficient of need for radiological diagnostics, radiological diagnostics.


REFERENCES


1. Shosta rіchnitsya pochatku ATO: tsifri і fakti. URL: https://www.slovoidilo.ua/2020/04/14/infografika/bezpeka/shosta−richnycya−pochatku−ato−cyfry−fakty

2. Antiteroristichna operatsіya: uroki medichnogo zabezpechennya / V. O. Zhakhovs'kii, V. G. Lіvіns'kii, M. V. Kudrenko, G. O. Slabkii // Ukraїna. Zdorov'ya natsії. 2015. Vip. № 3 (Spetsvipusk). S. 31−35.

3. Badyuk M. І., Kovida D. V. Spromozhnіst' svoєchasnogo nadannya medichnoї dopomogi na etapakh medichnoї evakuatsії taktichnikh pіdrozdіlіv sukhoputnikh vіis'k // Problemi vіis'kovoї okhoroni zdorov'ya. 2013. Vip. 37. S. 11−15.

4. Verba A. V. Stan ta problemnі pitannya medichnogo zabezpechennya v zonі provedennya antiteroristichnoї operatsії v rіznі perіodi. Medichne zabezpechennya antiteroristichnoї operatsії: naukovo−organіzatsіinі ta mediko−sotsіal'nі aspekti: zb. nauk. pr. K., 2016. S. 15−27.

5. Eastridge. Death on the battlefield (2001−2011): Implications for the future of combat casualty care / J. Brian et al. // J. Trauma Acute Care Surg. 2012. Vol. 73 (6). P. 431−437. doi: 10.1097/TA.0b013e3182755dcc

6. Eastridge. Died of wounds on the battlefield: Causation and implications for improving combat casualty care. The Journal of TRAUMA / J. Brian et al. // Injury, Infection, and Critical Care. 2011. Vol. 71 (1). P. 4−8. doi: 10.1097/TA.0b013e318221147b

7. Tactical combat casualty care. Observations, insights and lessons. Handbook. № 13−21. 2013. 102 p.

8. Ukazaniya po voenno−polevoi khirurgii; pod red. A. N. Bel'skikh, I. M. Samokhvalov. 8−e izd. M.: GEOTAR, 2013. 474 s.

9. Khіrurgіchna taktika u postrazhdalikh z vognepal'nimi poranennyami dіafragmi na spetsіalіzovanomu etapі nadannya medichnoї dopomogi v umovakh suchasnogo zbroinogo konflіktu / І. P. Khomenko ta іn. // Photobiol. Photomed. 2019. № 27. S. 15−22. doi: 10.26565/2076−0612−2019−27−02

10. Vkazіvki z voєnno−pol'ovoї khіrurgії; za red. Ya. L. Zaruts'kogo, A. A. Shudraka. K.: SPD Chalchins'ka N. V., 2014. 396 s.

11. Gur'єv S. O., Kravtsov D. І., Ordatіi A. V. Printsipi medichnogo sortuvannya postrazhdalikh іz mіnno−vibukhovimi poshkodzhennyami vnaslіdok suchasnikh boiovikh dіi // Khіrurgіya Ukraїni. 2016. T. 4. S. 7−12.

12. Gur'єv S. O., Kravtsov D. І., Ordatіi A. V. Standartizovana otsіnka tyazhkostі vognepal'nikh ta mіnno−vibukhovikh poshkodzhen', shcho vinikli vnaslіdok suchasnikh boiovikh dіi // Original Researches. 2016. T. 17 (3). S. 65−68.

13. Osoblivostі suchasnoї boiovoї khіrurgіchnoї travmi / І. Trutyak ta іn. K.: Med. nauki, 2015. S. 109−116.

14. Belen'kii V. A., Negoduiko V. V., Mikhailusov R. N. Analiz oshibok pri vypolnenii pervichnoi khirurgicheskoi obrabotki ognestrel'nykh ran myagkikh tkanei // Khіrurgіya Ukraїni. 2015. № 1. S. 7−13.

15. Nedolіki ta dosyagnennya v lіkuvannі poranenikh і travmovanikh v umovakh ATO: zb. nauk. pr. / І. P. Khomenko ta іn. K., 2016. S. 122−127.

16. Charles C. T. Battle casualties. Incidence, mortality and logistic considerations. Springfield, 2013. R. 283−285.

17. Operational mortality of UK service personnel in Iraq and Afghanistan: A one year analysis 2006−2007 / T. Hodgetts et al. // J. R. Army. Med. Corps. 2007. P. 252−254. doi: 10.1136/jramc−153−04−07

18. Comparison of military and civilian methods for determining potentially preventable deaths: A systematic review / J. C. Janak et al. // JAMA Surgery. 2017. Vol. 153. R. 367−375. doi: https://doi.org/10.1001/jamasurg.2017.6105

19. Ekstrena medichna dopomoga travmovanim na dogospіtal'nomu etapі: navch. posіb. / V. O. Krilyuk ta іn. K., 2017. 400 s.

20. Іnnovatsіinі proekti v medichnomu zabezpechennі Zbroinikh Sil Ukraїni v umovakh vedennya antiteroristichnoї operatsії / M. І. Badyuk ta іn.: zb. nauk. pr. K., 2016. S. 54−59.

21. Medichne zabezpechennya antiteroristichnoї operatsії: stan, problemi ta napryami udoskonalennya / V. O. Zhakhovs'kii ta іn. // Ukraїna. Zdorov'ya natsії. 2015. Vip. № 2 (34). S. 7−12.

22. Incidence and epidemiology of combat injuries sustained during "the surge" portion of Operation Iraqi Freedom by a U. S. Army brigade combat team / P. J. Belmont et al. // J. Trauma. 2010. Vol. 68. R. 204−210. doi: 10.1097/TA.0b013e3181bdcf95

23. Military trauma care's learning health system: the importance of data driven decision making / E. R. Haut et al. URL: http://www.nationalacademies.org/hmd/Reports/2016/A−National−Trauma−Care−System−Integrating−Military−and Civilian−Trauma−Systems.aspx (2016)

24. MacKenzie E. J. Review of evidence regarding trauma system efectiveness resulting from panel studies // The J. of Trauma. 1999. Vol. 47. R. 34−41.

25. Moving forward with combat casualtu care: the IDF−MC strategic force buildup plan "My Brother's Keeper" / E. Glassberg et al. // Isr. Med. Assoc. J. 2014. Vol. 16 (8). P. 469−474.

26. Bondarevs'kii A. O., Koval' B. M. Rіvnі medichnogo zabezpechennya suchasnikh zbroinikh konflіktіv // Khіrurgіya Ukraїni. 2015. № 4. S. 7−13.

27. MC 326/2 NATO Principles and policies of operacional medical support. April 2004. Medical Support to Joint Operations Joint Doctrine Publication Second Edition 4−03. (Voenno−meditsinskaya doktrina NATO.) Ofіtsіinii dokument. URL: http://indianstrategicknowledgeonline.com/web/ MEDICAL %20SUPPORT.pdf

28. Spіl'na soyuzna doktrina medichnoї dopomogi. NATO Standart. AJP−4.10. / Pіvnіchno−Atlantichnii blok. NATO Standartizatuions Office (NSO). Vidannya V, Versіya 1. Zheneva, 2015. 177 s.

29. Printsipy i politika meditsinskogo obespecheniya NATO. MC 326/1 / NATO. Sovet evroatlanticheskogo sotrudnichestva. URL: http://pandia.ru/text/80/084/5177−4.php.

30. Organіzatsіya medichnogo zabezpechennya vіis'k: pіdruch. dlya stud. vishch. med. zakl. osvіti Ukraїni ІІІ−ІV rіvnіv akreditatsії; za red. M. І. Badyuka. K., 2014. 492 s.

31. Problemi otsіnki efektivnostі nadannya medichnoї dopomogi silam antiteroristichnoї operatsії ta naselennyu na pіvdennomu skhodі Ukraїni / A. M. Serdyuk ta іn. // Zhurn. Natsіonal'noї akademії medichnikh nauk Ukraїni. 2014. T. 20 (4). S. 409−414.

32. Mozhlivostі ul'trazvukovoї dіagnostiki boiovoї khіrurgіchnoї travmi / O. І. Grechanik ta іn. // Vіsn. mors'koї meditsini. 2016. № 2. S. 121−122.

33. Prehospital trauma life support. American College of Surgeons Committee on Trauma, 2012. 618 r.

34. Vіis'kovo−medichna doktrina Ukraїni. Yake її priznachennya і yakіi їi buti / A. M. Serdyuk ta іn. // Nauka і praktika. 2015. № 1−2 (5−6). S. 8−16.

35. Osobennosti lecheniya ognestrel'nykh ran / V. V. Ganzhii i dr. // Vestn. neotlozhnoi i vosstanovitel'noi meditsiny. 2014. T. 15 (1). S. 63.

36. Ognestrel'naya rana − sovremennye podkhody k lecheniyu / Ya. L. Zarutskii i dr. // Khіrurgіya Ukraїni. 2009. № 2. S. 109−111.

37. Pervinna khіrurgіchna dopomoga postrazhdalim z vognepal'nimi poranennyami kіntsіvok / O. A. Bur'yanov ta іn. // Therapia. Ukr. med. vіsn. 2014. № 10. S. 42−44.

38. Metodichnі rekomendatsії do vikonannya іndivіdual'nikh zavdan' z navchal'noї distsiplіni "Metodologіya naukovikh doslіdzhen'" / M. І. Badyuk ta іn. K., 2018. 88 s.

Go on Top