Previous Next

ARCHIVE

№1' 2021

SURGERY

International Medical Journal, Vol. 27., Iss. 1, 2021, P. 35−42.


DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2021-1-7)

INFLUENCE OF MESENCHYMAL STEM CELLS ON EFFICIENCY OF ANGIOGENESIS, STATE OF VASCULAR TONE, INTENSITY OF LIPID PEROXIDATION AND METABOLIC ACTIVITY OF CARDIOMYOCYTES IN EXPERIMENTAL MYOCARDIAL INFARCTION


Estrin S. I., Kravchenko T. V., Kovalchuk A. O., Akobirov Ye. S.

V. T. Zaitsev Institute of General and Emergency Surgery, National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
V. K. Gusak Institute of Emergency and Reconstructive Surgery, National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

In contrast to medical and surgical methods of treatment of coronary heart disease and its complications, cellular cardiomyoplasty is aimed at creating new cells and stable lineages of normally functioning heart tissue. Autologous mesenchymal bone marrow stem cells are a promising source for such cardiomyoplasty. To study the effect of stem cell myocardial transplantation on the processes of its post−infarction state, acute myocardial infarction in laboratory rats was experimentally modeled with subsequent transplantation of autologous mesenchymal stem cells of bone marrow and comparative study in blood serum of cardiovyocytes metabolic activity markers, neoangiogenesis, vessel tonus as well as myocardial lipid peroxidation. The cells were intravenously injected into the necrotized myocardium and left ventricle. The study found that regardless of the method of administration, stem cell transplantation contributes to a significant increase in angiogenic factors, i.e. nitrogen oxide and endothelial growth factor, a significant decrease in vasoconstrictor endothelin−1, the level of TBA−active products and haptoglobin, enzyme activity, namely cardiac ischemia markers, increase in ceruloplasmin. All this indicates positive effects: leveling ischemia by improving myocardial perfusion due to compensatory vasodilation, limiting the rate of lipid peroxidation and stimulating antioxidant factors, improving the energy balance of the myocardium by increasing the level of energy substrates and activation of their aerobic pathways. Thus, cellular cardiomyoplasty improves metabolism and prevents the process of post−ischemic myocardial remodeling.

Key words: cardiomyoplasty, mesenchymal stem cells, myocardial infarction, myocardial metabolism.


REFERENCES


1. Bіologіchnі markeri ta їkh zastosuvannya pri sertsevіi nedostatnostі. Konsensus Vseukraїns'koї asotsіatsії kardіologіv Ukraїni, Vseukraїns'koї asotsіatsії fakhіvtsіv іz sertsevoї nedostatnostі ta Ukraїns'koї asotsіatsії fakhіvtsіv z nevіdkladnoї kardіologії / L. G. Voronkov ta іn. // Ukr. kardіologіchnii zhurn. 2019. № 26 (2). S. 19−30.

2. Nikonenko A. S., Molodan A. V., Ivashchuk V. A. Otsenka deformatsionnykh svoistv miokarda u bol'nykh ishemicheskoi bolezn'yu serdtsa s vyrazhennoi dilatatsiei polosti levogo zheludochka, oslozhnennoi serdechnoi nedostatochnost'yu // Vіsn. sertsevo−sudinnoї khіrurgії. 2015. S. 135−139.

3. Koronarne shuntuvannya u khvorikh ІKhS z khronіchnoyu sertsevoyu nedostatnіstyu / A. V. Gabrієlyan ta іn. // Shchorіchnik naukovikh prats' Asotsіatsії sertsevo−sudinnikh khіrurgіv Ukraїni. Sertsevo−sudinna khіrurgіya. 2009. № 17. S. 103−107.

4. Heart failure: preventing disease and death worldwide / P. Ponikowski et al. // ESC Heart Failure. 2014. № 1 (1). R. 4−25.

5. Implantable cardiac defibrillator and mortality in non−ischaemic cardiomyopathy: an updated meta−analysis / A. C. Alba et al. // Heart. 2018. № 104 (3). R. 230−236. https://doi.org/10.1136/heartjnl−2017−311430

6. Nanayakkara S., Patel H. C., Kaye D. M. Hospitalisation in patients with heart failure with preserved ejection fraction // Clin. Med. Insights Cardiol. 2018. № 12: R. 1179−1189. https://doi.org/10.1177/1179546817751609

7. Kompleksnii pіdkhіd do lіkuvannya khvorikh na dilatatsіinu kardіomіopatіyu / O. A. Krikunov ta іn. // Vіsn. sertsevo−sudinnoї khіrurgії. 2015. № 23. S. 77−82.

8. Blair A. The use of left ventricular assist devices in end−stage heart failure // Crit. Care Nurs Q. 2018. № 41 (4). R. 376−382. https://doi.org/10.1097/cnq.0000000000000223

9. Very long−term follow−up data of non−ischemic idiopathic dilated cardiomyopathy after beta−blocker therapy: recurrence of left ventricular dysfunction and predictive value of 123I−metaiodobenzylguanidine scintigraphy / S. Nishimura et al. // Heart Vessels. 2018 Aug 24. URL: http://doi: 10.1007/s00380−018−1245−y

10. Kanda P. Davis D. Cellular mechanisms underlying cardiac engraftment of stem cells, expert opinion on biological therapy. URL: http://dx.doi.org/10.1080/14712598.2017.1346080. 03 Jul 2017

11. Dzherela stovburovikh klіtin dlya lіkuvannya khvorikh z porushenoyu funktsієyu skorochennya mіokarda / A. V. Gabrієlyan, V. I. Smorzhevs'kii, T. N. Domans'kii, V. F. Onіshchenko // Sertse і sudini. 2011. № 3 (35). S. 89−92.

12. Aktual'nі problemi sertsevo−sudinnoї khіrurgії / A. V. Gabrієlyan ta іn. // Tezi dop. VII Pіvdennoukraїns'koї nauk.−prakt. konf. "Suchasnі problemi aterosklerozu − vіd gіpotez do faktіv". Odesa, 2012. 146 s.

13. Suchasnі pіdkhodi ta metodiki transplantatsії stovburovikh klіtin khvorim z termіnal'noyu stadієyu sertsevoї nedostatnostі / A. V. Gabrієlyan ta іn. // Kardіokhіrurgіya ta іnterventsіina kardіologіya. 2014. № 1 (6). S. 8−12.

14. Gabrієlyan A. V. Suchasnі metodi khіrurgіchnogo lіkuvannya refrakternoї serdtsevoї nedostatotnostі pri іshemіchnіi khvorobі sertsya // Klіnіchna khіrurgіya. 2014. № 1, 2. S. 52−55.

15. Sistemnoe vvedenie autologichnykh mononuklearnykh prekul'tivirovannykh kletok kostnogo mozga pri serdechnoi nedostatochnosti / A. U. Dzholdasbekova i dr. // Clinical Medicine of Kazakhstan. 2015. № 3 (37). S. 14−18.

16. Golukhova E. Z., Kakuchaya T. T. Kletochnaya terapiya v kardiologii i serdechno−sosudistoi khirurgii: obzor randomizirovannykh issledovanii. Realii i perspektivy // Kreativnaya kardiologiya. 2007. № 1−2. S. 55−74.

17. Grin' V. K., Mikhailichenko V. Yu. Patofiziologicheskie aspekty kletochnoi kardiomioplastiki pri eksperimental'nom infarkte miokarda // Tavricheskii mediko−biologicheskii vestn. 2012. T. 15, № 3, ch. 1 (59). S. 81−84.

Go on Top