Рогожин А. В.

ТЕРАПІЯ
Тимченко Г. А., Рогожин А. В.
Підходи до комплексного лікування хворих із кардіопульмональною патологією
11 - 15
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
Крутько В. С., Николаева Л. Г., Майстат Т. В., Опарин А. А., Рогожин А. В.
Влияние генотипической изменчивости M. tuberculosis на течение туберкулеза со множественной лекарственной устойчивостью
68 - 71
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
Грек І. І., Рогожин А. В., Кушнір В. Б., Заікіна Ю. О., Кочуєва М. М.
Якість життя хворих на вперше діагностований туберкульоз легень в умовах уживання алкоголю
88 - 92
ТЕРАПІЯ
Псарьова В. Г., Кириченко Н. М., Кочуєва М. М., Рогожин А. В.
Ефективність антигіпертензивної терапії при коморбідності гіпертонічної хвороби та ожиріння залежно від фізичної активності пацієнтів
5 - 9
ТЕРАПІЯ
Кочуєва М. М., Тимченко Г. А., Заікіна Ю. О., Рогожин А. В., Кочуєв Г. І., Псарьова В. Г.
Особливості процесів запалення при кардіопульмональній поліморбідності
10 - 15
ТЕРАПІЯ
Кочуєва М. М., Рубан Л. А., Тимченко Г. А., Рогожин А. В., Псарьова В. Г., Кочуєв Г. І.
Ефективність фізичної реабілітації хворих із кардіопульмональною патологією
11 - 14
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
Рогожин А. В.
Прогнозирование тяжести течения химиорезистентного туберкулеза легких в зависимости от генотипов MБТ
79 - 83
Наверх