Молотягін Д. Г.

ТЕРАПИЯ
Кравчун П. Г., Кадикова О. І., Риндіна Н. Г., Молотягін Д. Г.
Значення поліморфного локусу G−308A гена фактора некрозу пухлини−альфа у розвитку ожиріння у пацієнтів із ішемічною хворобою серця
11 - 13
Наверх