Самбург Я. Ю.

ТЕРАПИЯ
Руденко Т. М., Сміянова Ю. О., Власенко О. М., Бутікова О. О., Самбург Я. Ю.
Добовий моніторінг артеріального тиску і ліпідного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з дисліпідемією, під дією лікування
13 - 17
НЕФРОЛОГИЯ
Власенко М. А., Чучелина О. А., Годлевская О. М., Самбург Я. Ю., Куршубадзе Э. Б.
Нефропротекция при хронических заболеваниях почек и принципы продления додиализного периода
101 - 105
Наверх