Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№3' 2021p.

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2021-3-17)

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ВІЛ−АСОЦІЙОВАНИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ З УРАХУВАННЯМ ВАРІАЦІЙ АЛЕЛЕЙ HLA−DRB1

Д-р мед. наук К. Ю. ЛИТВИН, проф. Л. Р. ШОСТАКОВИЧ-КОРЕЦЬКА
Дніпровський державний медичний університет, Україна

Визначено, що прогностичну цінність щодо схильності ВІЛ−інфікованих осіб до розвитку інфекційних захворювань центральної нервової системи мають алельні варіанти генів DRB1*01 і DRB1*16, початковий рівень CD4−Т−лімфоцитів у крові менше 80 клітин/мкл і тривалість періоду від виявлення ВІЛ до розвитку 4−ї клінічної стадії менше 1 року. Створений з урахуванням цих факторів математичний алгоритм дає змогу прогнозувати ризик ВІЛ−асоційованих уражень центральної нервової системи з прогностичною точністю 78,6 %, чутливістю − 64,5 %, специфічністю − 89,7 %.

Ключові слова: ВІЛ−інфекція, ВІЛ−асоційовані інфекційні ураження центральної нервової системи, прогнозування, алелі HLA DRB, CD4−Т−лімфоцити.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ВИЧ−АССОЦИИРОВАННЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ С УЧЕТОМ ВАРИАЦИЙ АЛЛЕЛЕЙ HLA−DRB1

К. Ю. ЛИТВИН, Л. Р. ШОСТАКОВИЧ-КОРЕЦКАЯ

Определено, что прогностическую ценность относительно предрасположенности ВИЧ−инфицированных лиц к развитию инфекционных заболеваний центральной нервной системы представляют аллельные варианты генов DRB1*01 и DRB1*16, начальный уровень CD4−Т лимфоцитов в крови менее 80 клеток/мкл и продолжительность периода от выявления ВИЧ до развития 4−й клинической стадии менее 1 года. Созданный с учетом этих факторов математический алгоритм позволяет прогнозировать риск ВИЧ−ассоциированных инфекционных поражений центральной нервной системы с прогностической точностью 78,6 %, чувствительностью − 64,5 %, специфичностью − 89,7 %.

Ключевые слова: ВИЧ−инфекция, ВИЧ−ассоциированные инфекционные поражения центральной нервной системы, прогнозирование, аллели HLA DRB, CD4−Т−лимфоциты.

PREDICTION OF DEVELOPMENT OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM HIV−ASSOCIATED INFECTIOUS DISEASES ASSUMING VARIATIONS OF HLA−DRB1 ALLELES

K. Yu. LYTVYN, L. R. SHOSTAKOVYCH-KORETSKA

Allelic variants of the DRB1*01 and DRB1*16 genes, the initial level of CD4−T lymphocytes in the blood less than 80 cells/μl and the length of period from the HIV detection have been determined to be of a prognostic value for the susceptibility of HIV−infected persons to the development of the central nervous system infectious diseases to the development of the clinical stage 4 less than 1 year. The mathematical algorithm design assuming these factors enables the prediction of the risk of HIV−associated lesions of the central nervous system with a prognostic accuracy of 78,6 %, 64,5 % sensitivity, 89,7 % specificity.

Key words: HIV infection, HIV−associated infectious lesions of the central nervous system, prognosis, HLA DRB alleles, CD4−T lymphocytes.
REFERENCES


1. Osnovnі kharakteristiki і prognoz rozvitku epіdemії VІL−іnfektsії v Dnіpropetrovs'komu regіonі / L. R. Shostakovich−Korets'ka ta іn. // Medichnі perspektivi. 2020. T. 25, № 1. S. 166−174. doi: https://doi.org/10.26641/2307−0404.2020.1.200417

2. Bilgrami M., O'keefe P. Neurologic diseases in HIV−infected patients // In Handbook of clinical neurology. 2014. Vol. 121. P. 1321−1344. doi: https://doi.org/10.1016/B978−0−7020−4088−7.00090−0

3. Hogan C., Wilkins E. Neurological complications in HIV // Clinical Medicine. 2011. Vol. 11, № 6. P. 571−575. doi: https://doi.org/10.7861/clinmedicine.11−6−571

4. Farhadian S., Patel P., Spudich S. Neurological complications of HIV infection // Current infectious disease reports. 2017. Vol. 19, № 12. P. 50. doi: https://doi.org/10.1007/s11908−017−0606−5.

5. Impact of HLA‐DRB1 allele polymorphisms on control of HIV infection in a Peruvian MSM cohort / B. Oriol‐Tordera at al. // HLA. 2017. Vol. 90, № 4. P. 234−237. doi: https://doi.org/10.1111/tan.13085

6. MHC haplotypes affect the expression of opportunistic infections in HIV patients / P. Price et al. // Human immunology. 2001. Vol. 62, № 12. P. 157−164. doi: https://doi.org/10.1016/s0198−8859(00)00239−1

7. Do HLA class II genes protect against pulmonary tuberculosis? A systematic review and meta−analysis / A. Oliveira−Cortez et al. // Eur. J. of Clinical Microbiology & Infectious Diseases. 2011. Vol. 35, № 10. P. 1567−1580. doi: https://doi.org/10.1007/s10096−016−2713−x

8. HLA class II involvement in HIV−associated Toxoplasmic encephalitis development / A. H. de Sorrentino et al. // Clinical Immunology. 2005. Vol. 115, № 2. P. 133−137. doi: https://doi.org/10.1016/j.clim.2005.01.003

9. Litvin K. Yu., Shostakovich−Korets'ka L. R., Volіkova O. O. Prediktori rozvitku VІL−asotsіiovanikh nevrologіchnikh zakhvoryuvan' // Tuberkul'oz, legenevі khvorobi, VІL−іnfektsіya. 2019. T. 33, № 2. S. 19−25. doi: http://doi.org/10.30978/TB2018−2−19

10. Antomonov M. Yu. Matematicheskaya obrabotka i analiz mediko−biologicheskikh dannykh. 2−e izd. Kiev: MITs "Medinform", 2018. 579 s.Завантажити статтю в форматі PDF (235 KB)
Наверх