Попередня Наступна

ПОТОЧНИЙ НОМЕР

№1' 2020p.

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2020-1-13)

ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО НУКЛЕОТИДНОГО ПРЕПАРАТУ В ЛІКУВАННІ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИХ ПРОЯВІВ ХВОРОБИ ШЕГРЕНА

Канд. мед. наук Д. М. МІРОШНІК
КНП ХОР "Обласна клінічна лікарня", Харків, Україна

Наведено результати вивчення ефективності препарату "Енкад−Біолік®" у стимуляції репаративних процесів рогівки у комплексній терапії хвороби Шегрена. Установлено, що застосування цього препарату забезпечує скорочення термінів епітелізації рогівки, тривалості лікування і сприяє поліпшенню структурних результатів при загоюванні рогівки.

Ключові слова: хвороба Шегрена, "Енкад−Біолік®", рогівка, епітелізація.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО НУКЛЕОТИДНОГО ПРЕПАРАТА В ЛЕЧЕНИИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ БОЛЕЗНИ ШЕГРЕНА

Д. М. МИРОШНИК

Приведены результаты изучения эффективности препарата "Энкад−Биолек®" в стимуляции репаративных процессов роговицы в комплексной терапии болезни Шегрена. Установлено, что применение данного препарата обеспечивает сокращение сроков эпителизации роговицы, длительности лечения и способствует улучшению структурных результатов при заживлении роговицы.

Ключевые слова: болезнь Шегрена, "Энкад−Биолек®", роговица, эпителизация.

USE OF COMBINED NUCLEOTIDE DRUG IN TREATMENT OF OPHTHALMIC MANIFESTATIONS OF SJOGREN’S DISEASE

D. M. MIROSHNIK

The results of studying the rug "Encad−Biolik®" effectiveness in stimulation of corneal reparative processes in the combined treatment of Sjogren's disease have been presented. The use of this drug has been established to provide a shortening of the cornea epithelialization term, duration of treatment and to contribute to the improvement of structural results in corneal healing.

Key words: Sjogren's disease, "Encad−Biolik®", cornea, epithelialization.
Завантажити статтю в форматі PDF (118 KB)
Наверх