Попередня Наступна

ПОТОЧНИЙ НОМЕР

№1' 2020p.

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2020-1-14)

АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗБАГАЧЕНОЇ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМИ У ЛІКУВАННІ АНДРОГЕНЕТИЧНОЇ АЛОПЕЦІЇ

Проф. Ю. С. ОВЧАРЕНКО, О. А. САЛЄНКОВА
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

Проаналізовано можливі результати застосування збагаченої тромбоцитами плазми у терапії андрогенетичної алопеції з урахуванням сучасних уявлень про етіологію цього захворювання та молекулярно−біологічних властивостей тромбоцитів у регенерації пошкодженої тканини.

Ключові слова: андрогенетична алопеція, збагачена тромбоцитами плазма, тромбоцити, фактори росту.

АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЫ В ЛЕЧЕНИИ АНДРОГЕНЕТИЧЕСКОЙ АЛОПЕЦИИ

Ю. С. ОВЧАРЕНКО, Е. А. САЛЕНКОВА

Проанализированы возможные результаты применения обогащенной тромбоцитами плазмы в терапии андрогенетической алопеции с учетом современных представлений об этиологии этого заболевания и молекулярно−биологических свойств тромбоцитов в регенерации поврежденной ткани.

Ключевые слова: андрогенетическая алопеция, обогащенная тромбоцитами плазма, тромбоциты, факторы роста.

ANALYSIS OF EXPEDIENCY TO USE PLATELET−ENRICHED PLASMA FOR TREATMENT OF ANDROGENETIC ALOPECIA

Yu. S. OVCHARENKO, O. A. SALYENKOVA

Possible results of using the platelet−enriched plasma in the treatment of androgenetic alopecia have been analyzed, taking into account the current ideas about this disease etiology and the molecular and biological properties of platelets in regeneration of a damaged tissue.

Key words: androgenetic alopecia, platelet−enriched plasma, platelets, growth factors.
Завантажити статтю в форматі PDF (97 KB)
Наверх