Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2019p.

УРОЛОГІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2019-4-9)

ПЕРЕВАГИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА УРЕТЕРОЛІТІАЗ КОНТАКТНИМИ МЕТОДАМИ ЛІТОТРИПСІЇ ПОРІВНЯНО З ВІДКРИТИМИ ОПЕРАТИВНИМИ ВТРУЧАННЯМИ

Б. О. БІЛОРУСЬКИЙ
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна

Проаналізовано результати лікування хворих з конкрементами сечоводів за допомогою лазерної уретеролітотрипсії та відкритої уретеролітотомії. Літотрипсія за допомогою гольмієвого лазера − ефективний метод дроблення конкрементів сечоводу будь−якого мінерального складу, розміри яких не перевищують 2 см. Використання гольмієвого лазера показано при поєднанні каменя зі стриктурою сечоводу та за наявності лігатурних конкрементів.

Ключові слова: уретеролітіаз, лазерна уретеролітотрипсія, відкрита уретеролітотомія, гольмієвий лазер.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ УРЕТЕРОЛИТИАЗОМ КОНТАКТНЫМИ МЕТОДАМИ ЛИТОТРИПСИИ ПО СРАВНЕНИЮ С ОТКРЫТЫМИ ОПЕРАТИВНЫМИ ВМЕШАТЕЛЬСТВАМИ

Б. О. БЕЛОРУССКИЙ

Проанализированы результаты лечения больных с конкрементами мочеточников с помощью лазерной уретеролитотрипсии и открытой уретеролитотомии. Литотрипсия с помощью гольмиевого лазера − эффективный метод дробления конкрементов мочеточника любого минерального состава, размеры которых не превышают 2 см. Использование гольмиевого лазера показано при сочетании камня со стриктурой мочеточника и при наличии лигатурных конкрементов.

Ключевые слова: уретеролитиаз, лазерная уретеролитотрипсия, открытая уретеролитотомия, гольмиевый лазер.

TREATMENT ADVANTAGES OF PATIENTS WITH URETEROLITHIASIS BY LITHOTRIPSY CONTACT METHODS IN COMPARISON WITH OPEN SURGERY

B. O. BILORUSKYI

The results of treatment of patients with ureterolithiasis by means of laser ureterolithotripsy and open ureterolithotomy have been analyzed. Lithotripsy with the help of a holmium laser is an effective method of crushing the ureteral concretions of any mineral composition not exceeding 2 cm in size. The use of holmium laser is indicated in combination of stone with the ureteric stricture as well as in the presence of ligature calculi.

Key words: ureterolithiasis, laser ureterolithotripsy, open ureterolithotomy, holmium laser.
Завантажити статтю в форматі PDF (122 KB)
Наверх