Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2019p.

ОРТОПЕДІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2019-4-8)

ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ СТРИЖНЕВОЇ КЕРОВАНОЇ ФІКСАЦІЇ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ П'ЯТКОВОЇ КІСТКИ

Доц. О. І. БОДНЯ
Одеський національний медичний університет, Україна

На основі деталей апарату Ілізарова розроблено новий пристрій для стрижневої керованої фіксації переломів п'яткової кістки. Він має зовнішню опору у вигляді гвинтової шпильки та сегмента кільця однієї чверті кола із розташованими на ній стрижнетримачами для фіксації гвинтстрижнів, а також знімний репонуючий вузол. Запропонована конструкція передбачає технічну можливість репозиції всіх типів внутрішньосуглобових переломів п'яткової кістки.

Ключові слова: п'яткова кістка, переломи, черезкістковий остеосинтез.

ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ СТЕРЖНЕВОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ ФИКСАЦИИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ПЯТОЧНОЙ КОСТИ

А. И. БОДНЯ

На основе деталей аппарата Илизарова разработано новое устройство для стержневой управляемой фиксации переломов пяточной кости. Оно имеет внешнюю опору в виде винтовой шпильки и сегмента кольца одной четверти круга с расположенными на ней фиксаторами для фиксациивинт−стержней, а также съемный репонирующий узел. Предложенная конструкция предусматривает техническую возможность репозиции всех типов внутрисуставных переломов пяточной кости.

Ключевые слова: пяточная кость, переломы, чрескостный остеосинтез.

FEATURES OF EXTERNAL ROD−CONTROLLED FIXATION IN CALCANEAL FRACTURES

O. I. BODNYA

Using the Ilizarov apparatus details a new device for rod−controlled fixation of the calcaneus has been developed. It has an external support as a screw pin and segment of a ring of one quarter of a circle with the rods located on it to secure the screw rods, as well as a removable retractable assembly. The proposed design provides the technical ability to reposition all the types of intraarticular fractures of calcaneus.

Key words: calcaneus, fractures, transosseous osteosynthesis.
REFERENCES


1. Likuvannya perelomiv p'yatkovoyi kistki ta yih naslidkiv (oglyad literaturi) / A. P. Lyabah, T. M. Omelchenko, S. V. Homich, V. Ya. Naninec // Visn. ortopediyi, travmatologiyi ta protezuvannya.− 2012.− № 3 (74).− S. 70−75.− URL: http://nbuv.gov. ua/UJRN/Votip_2012_3_17

2. Klinichni aspekti diagnostiki ta likuvannya vnutrishnosuglobovih perelomiv p'yatkovih kistok / V. S. Kozopas, V. G. Lobanov, V. V. Siklickij [ta in.] // Travma.− 2017.− T. 18, № 6.− S. 174−179.− doi: 10.22141/1608−1706.6.18.2017.121197

3. Sravnenie treh sposobov lecheniya perelomov pyatochnoj kosti / V. O. Kalenskij, P. A. Ivanov, F. A. Sharifullin, O. A. Zabavskaya // Travmatologiya i ortopediya Rossii.− 2018.− № 3 (24).− S. 103−112.− doi: 10.21823/2311−2905−2018−24−3−103−112

4. Rezultaty i perspektivy razvitiya sposobov operativnogo lecheniya perelomov pyatochnoj kosti / M. E. Kupitman, I. A. Atmanskij, M. K. Chernikov [i dr.] // Genij ortopedii.− 2013.− № 2.− S. 22−26.

5. Usovershenstvovannyj sposob lecheniya perelomov pyatochnoj kosti metodom naruzhnogo chreskostnogo osteosinteza / V. Yu. Chernysh, A. Ya. Lobko, R. Yu. Demyanenko [i dr.] // Travma.− 2012.− T. 13, № 2.− S. 124−126.

6. Dmitriev O. A. Maloinvazivnyj osteosintez zakrytyh perelomov pyatochnoj kosti: dis. na soiskanie uchenoj stepeni kand. med. nauk; spec. 14.01.15 "Travmatologiya i ortopediya" / O. A. Dmitriev.− M., 2015.− 105 s.

7. Pat. 125128 Ukrayina, MPK A61V 17/58 (2006.01). Sposib maloinvazivnogo osteosintezu perelomiv p'yatkovoyi kistki / O. I. Bodnya; patentovlasnik Bodnya O. I.− u2017 12822; opubl. 25.04.2018, Byul. № 8.Завантажити статтю в форматі PDF (225 KB)
Наверх