Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№3' 2019p.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2019-3-7)

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПІНОПОДІЙ В ЕНДОМЕТРІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ПІДТРИМКИ ЛЮТЕЇНОВОЇ ФАЗИ ЦИКЛУ У ПРОГРАМАХ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ

А. С. ЛУЦЬКИЙ
Харківський національний медичний університет, Україна

Вивчено особливості формування піноподій в ендометрії залежно від способу підтримки лютеїнової фази при лікуванні безпліддя методом екстракорпорального запліднення. Доведено, що у пацієнток, яким підтримку лютеїнової фази проводили високоочищеним прогестероном для підшкірного застосування у дозі 25 мг (1 мл) 1 раз на добу та 90 мг внутрішньопіхвового прогестерону у вигляді гелю, дає найкращі результати при формуванні піноподій.

Ключові слова: піноподії, підтримка лютеїнової фази, ендометрій, екстракорпоральне запліднення.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПИНОПОДИЙ В ЭНДОМЕТРИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОДДЕРЖКИ ЛЮТЕИНОВОЙ ФАЗЫ ЦИКЛА В ПРОГРАММАХ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ

А. С. ЛУЦКИЙ

Изучены особенности формирования пиноподий в эндометрии в зависимости от способа поддержки лютеиновой фазы при лечении бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения. Доказано, что у пациенток, которым поддержку лютеиновой фазы проводили высокоочищенным прогестероном для подкожного применения в дозе 25 мг (1 мл) 1 раз в сутки и 90 мг интравагинального прогестерона в виде геля, дает лучшие результаты при формировании пиноподий.

Ключевые слова: пиноподии, поддержка лютеиновой фазы, эдометрий, экстракорпоральное оплодотворение.

PECULIARITIES OF PINOPODS FORMATION IN ENDOMETRIUM DEPENDING ON LUTEAL PHASE SUPPORT IN CYCLES OF IN VITRO FERTILIZATION

A. S. LUTSKYI

The peculiarities of the formation of pinopods in the endometrium depending on the method of supporting the luteal phase when treating an infertility by the method of in vitro fertilization were studied. It has been proven that the patients the luteal phase of those was supported by means of the high−purified progesterone with a subcutaneous administration of 25 mg (1 ml) once daily and 90 mg of intrauterine progesterone as a gel showed the best results during pinopods formation.

Key words: pinopods, luteal phase support, endometrium, in vitro fertilization.
Завантажити статтю в форматі PDF (407 KB)
Наверх