Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№3' 2019p.

ХІРУРГІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2019-3-3)

ЗАХИСТ ЦЕНТРАЛЬНИХ ТА ПЕРИФЕРИЧНИХ ОРГАНІВ У ХІРУРГІЇ АОРТИ

Доц. О. В. БУЧНЄВА
ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України", Харків, Україна

Дано оцінку використанню способів захисту центральних та периферичних органів за результатами аналізу оперативного лікування пацієнтів із гострими розшаровуючими аневризмами аорти торакоабдомінальної локалізації. Відзначено позитивний вплив гіпотермії на метаболізм спинного мозку. Простежено тенденцію більш сприятливого післяопераційного періоду у хворих, яким було застосовано зазначені способи захисту. Ключові слова: аневризма аорти, хірургічне лікування, захист органів.

Ключові слова: аневризма аорти, хірургічне лікування, захист органів.

ЗАЩИТА ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ОРГАНОВ В ХИРУРГИИ АОРТЫ

А. В. БУЧНЕВА

Дана оценка использованию способов защиты центральных и периферических органов по результатам анализа оперативного лечения пациентов с острыми расслаивающимися аневризмами аорты торакоабдоминальной локализации. Отмечено положительное влияние гипотермии на метаболизм спинного мозга. Прослежена тенденция более благоприятного послеоперационного периода у больных, у которых применялись указанные способы защиты.

Ключевые слова: аневризма аорты, хирургическое лечение, защита органов. PROTECTION OF CENTRAL AND PERIPHERAL ORGANS IN AORTIC SURGERY

PROTECTION OF CENTRAL AND PERIPHERAL ORGANS IN AORTIC SURGERY

O. V. BUCHNIEVA

The use of central and peripheral organ protection methods by the results of the analysis of surgeries of the patients with acute dissecting aneurysms of a thoraco−abdominal localization has been assessed. A positive effect of hypothermia on spinal cord metabolism was noted. The tendency of a more favorable post−surgery period in the patients to whom these methods of protection were applied has been traced.

Key words: aortic aneurysm, surgical treatment, organ protection.
Завантажити статтю в форматі PDF (123 KB)
Наверх