Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№3' 2019p.

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2019-3-16)

ЕЛІМІНАЦІЯ ВІРУСУ КОРУ: ВИРІШЕНІ ПИТАННЯ ТА МАЙБУТНІ ВИКЛИКИ

К. А. ВЕКЛИЧ
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

Подано аналіз ситуації розповсюдження та активності вірусу кору, спроб його елімінації та впровадження програм тотальної вакцинації. З урахуванням даних огляду літератури описано виклики, що стають на заваді тотальній елімінації вірусу кору, та окреслено шляхи їх вирішення.

Ключові слова: кір, імунітет, елімінація, епідеміологічний контроль, вакцинація.

ЭЛИМИНАЦИЯ ВИРУСА КОРИ: РЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ И БУДУЩИЕ ВЫЗОВЫ

К. А. ВЕКЛИЧ

Представлен анализ ситуации распространения и активности вируса кори, попыток его элиминации и внедрения программ тотальной вакцинации. С учетом данных обзора литературы описаны вызовы, которые препятствуют тотальной элиминации вируса кори, и очерчены пути их решения.

Ключевые слова: корь, иммунитет, элиминация, эпидемиологический контроль, вакцинация.

MEASLES VIRUS ELIMINATION: RESOLVED ISSUES AND FUTURE CHALLENGES

K. A. VEKLYCH

The analysis of the situation of the occurrence and activity of measles virus, attempts of its elimination and introduction to total vaccination programs have been presented. Taking into account the literature review, the challenges to a total elimination of measles virus have been described and the ways to solve them have been outlined.

Key words: measles, immunity, elimination, epidemiological control, vaccination.
Завантажити статтю в форматі PDF (117 KB)
Наверх