Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№3' 2019p.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2019-3-11)

ІМУННИЙ СТАТУС ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА СЕКРЕТОРНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ, ЯКІ БУЛИ ІНФІКОВАНІ ВІРУСОМ ЕПШТЕЙНА − БАРР

Проф. Г. І. ГАРЮК, доц. О. О. КУЛІКОВА, А. В. ЧУМАКОВА, Ю. В. ЛОЗОВА
Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна

Подано результати обстеження дітей, хворих на рецидивуючий секреторний середній отит. Усім пацієнтам проведено дослідження на інфікованість вірусом Епштейна − Барр. В інфікованих дітей було виявлено зниження показників клітковинної ланки імунітету, що призводило до виникнення рецидивів. Зазначено, що антигерпетичне й імуномодулююче лікування дає змогу знизити ризик рецидивів отиту у цих хворих.

Ключові слова: секреторний середній отит, етіологія віруса Епштейна − Барр, імунний статус дітей, лікування.

ИММУННЫЙ СТАТУС ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ СЕКРЕТОРНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ИНФИЦИРОВАНЫ ВИРУСОМ ЭПШТЕЙНА − БАРР

Г. И. ГАРЮК, Е. А. КУЛИКОВА, А. В. ЧУМАКОВА, Ю. В. ЛОЗОВАЯ

Представлены результаты обследования детей, больных рецидивирующим секреторным средним отитом. Всем пациентам проведено исследование на инфицированность вирусом Эпштейна − Барр. У инфицированных детей выявлено снижение показателей клеточного звена иммунитета, что приводило к возникновению рецидивов. Указано, что антигерпетическое и иммуномодулирующее лечение позволяет снизить риск рецидивов отита у этих больных.

Ключевые слова: секреторный средний отит, этиология вируса Эпштейна − Барр, иммунный статус детей, лечение.

IMMUNE STATUS OF EPSTEIN − BARR VIRUS−INFECTED CHILDREN WITH SECRETORY MIDDLE OTITIS

G. I. GARYUK, O. O. KULIKOVA, A. V. CHUMAKOVA, Yu. V. LOZOVA

The results of the examination of children with recurrent secretory otitis media have been presented. All the patients were tested for Epstein − Barr virus infection. Infected children had a reduced cell immunity, which resulted in relapses. It has been stated that antihypertensive and immune modulatory treatment can reduce the risk of otitis relapse in these patients.

Key words: secretory middle otitis media, etiology of Epstein − Barr virus, immune status of children, treatment.
Завантажити статтю в форматі PDF (111 KB)
Наверх