Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№3' 2019p.

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2019-3-12)

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛЯРИЗОВАНОГО СВІТЛА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО−ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ РОГІВКИ ОКА ПРИ ПАТОЛОГІЇ ЕКСТРАОКУЛЯРНИХ М’ЯЗІВ

Проф. М. Л. КОЧИНА1, проф. Ю. А. ДЬОМІН2, Н. М. КОВТУН2, І. В. КАПЛІН2
1 Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, Україна
2 Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна

Подано результати використання поляризованого світла для дослідження напружено−деформованого стану рогівки ока при патології екстраокулярних м’язів. Вивчення форми інтерференційних картин показало, що відхилення ока у горизонтальному напрямі у більшості випадків зумовлене зміщенням місця прикріплення верхнього прямого м’яза у бік внутрішнього прямого м’яза. При нормальному прикріпленні верхнього прямого м’яза до склери спостерігається дисбаланс дії горизонтальних м’язів.

Ключові слова: поляризоване світло, оптична анізотропія, рогівка, екстраокулярні м’язи, інтерференційна картина.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕННО−ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ РОГОВИЦЫ ГЛАЗА ПРИ ПАТОЛОГИИ ЭКСТРАОКУЛЯРНЫХ МЫШЦ

М. Л. КОЧИНА, Ю. А. ДЕМИН, Н. М. КОВТУН, И. В. КАПЛИН

Представлены результаты использования поляризованного света для исследования напряженнодеформированного состояния роговицы глаза при патологии экстраокулярных мышц. Изучение формы интерференционных картин показало, что отклонение глаза в горизонтальном направлении в большинстве случаев обусловлено смещением места прикрепления верхней прямой мышцы в сторону внутренней прямой мышцы. При нормальном прикреплении верхней прямой мышцы к склере наблюдается дисбаланс действия горизонтальных мышц.

Ключевые слова: поляризованный свет, оптическая анизотропия, роговица, экстраокулярные мышцы, интерференционная картина.

RESULTS OF POLARIZED LIGHT USE FOR STUDY OF STRESS−STRAIN STATE OF CORNEA IN PATHOLOGY OF EXTRAOCULAR MUSCLES

M. L. KOCHINA, Yu. A. DEMIN, N. M. KOVTUN, I. V. KAPLIN

The results of using the polarized light to study the cornea stress−strain state in pathology of extraocular muscles are presented. Examination of the shape of the interference pattern has shown that the horizontal eye deviation in most cases occurs due to the displacement of the upper rectus muscle attachment towards the inner rectus muscle. The normal attachment of the upper rectus muscle to the sclera results in an imbalance of horizontal muscles.

Key words: polarized light, optical anisotropy, cornea, extra−ocular muscles, interference picture.




Завантажити статтю в форматі PDF (135 KB)
Наверх