Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2018p.

ХІРУРГІЯ

ДІАГНОСТИКА ІНФІКОВАНИХ ФОРМ ПАНКРЕОНЕКРОЗУ

Чл.-кор. НАМН України проф. В. В. БОЙКО1,2, проф. В. М. ЛИХМАН1, канд. мед. наук С. В. ТКАЧ1, канд. мед. наук О. М. ШЕВЧЕНКО2, канд. мед. наук А. О. МЕРКУЛОВ1, канд. мед. наук І. В. ВОЛЧЕНКО1, д-р мед. наук Р. Р. ОСМАНОВ1
1 ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМНУ", Харків
2 Харківський національний медичний університет, Україна

Пацієнтам із гострим некротизуючим панкреатитом виконано черезшкірну тонкоголкову аспіраційну біопсію парапанкреатичної клітковини під ультразвуковим контролем із мікробіологічним дослідженням біоматеріалу з метою верифікації гнійно−септичних ускладнень панкреонекрозу. Використання цього способу діагностики інфікованого панкреонекрозу дало змогу своєчасно виявити інфекційні ускладнення, у результаті чого зменшилося число ранніх операцій і випадків системних ускладнень.

Ключові слова: панкреонекроз, ускладнення, тонкоголкова аспіраційна біопсія.

ДИАГНОСТИКА ИНФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ ПАНКРЕОНЕКРОЗА

В. В. БОЙКО, В. Н. ЛЫХМАН, С. В. ТКАЧ, А. Н. ШЕВЧЕНКО, А. А. МЕРКУЛОВ, И. В. ВОЛЧЕНКО, Р. Р. ОСМАНОВ

Пациентам с острым некротизирующим панкреатитом выполнена чрезкожная тонкоигольная аспирационная биопсия парапанкреатической клетчатки под ультразвуковым контролем с микробиологическим исследованием биоматериала с целью верификации гнойно−септических осложнений панкреонекроза. Использование данного способа диагностики инфицированного панкреонекроза позволило своевременно выявить инфекционные осложнения, в результате чего уменьшилось число ранних операций и случаев системных осложнений.

Ключевые слова: панкреонекроз, осложнения, тонкоигольная аспирационная биопсия.

DIAGNOSIS OF INFECTED PANCREATIC NECROSIS

V. V. BOIKO, V. M. LYKHMAN, S. V. TKACH, O. M. SHEVCHENKO, A. O. MERKULOV, I. V. VOLCHENKO, R. R. OSMANOV

Patients with acute necrotizing pancreatitis underwent a percutaneous, fine−needle aspiration biopsy of parapancreatic tissue under US guidance with microbiological studies of biomaterial to verify the purulent−septic complications of pancreatic necrosis. Using the developed method for diagnosing infected pancreatic necrosis allowed timely detecting infectious pancreatonecrotic complications, which would lead to a reduction in untimely (early) operations and the number of cases of systemic complications.

Key words: pancreatonecrosis, complications, fine−needle aspiration biopsy.


Завантажити статтю в форматі PDF (104 KB)
Наверх