Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№2' 2018p.

ХІРУРГІЯ

ЗАСТОСУВАННЯ МАЛОІНВАЗИВНИХ ОПЕРАЦІЙ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА КОЛОРЕКТАЛЬНИЙ РАК, УСКЛАДНЕНИЙ НЕПРОХІДНІСТЮ КИШЕЧНИКА

Чл.-кор. НАМН України В. В. БОЙКО1, 2, проф. В. М. ЛИХМАН1, канд. мед. наук А. М. ШЕВЧЕНКО2, А. О. МЕРКУЛОВ1, д-р мед. наук Р. Р. ОСМАНОВ1
1 ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України", Харків
2 Харківський національний медичний університет, Україна

Проаналізовано можливості використання малоінвазивних хірургічних втручань у пацієнтів з ускладненими формами колоректального раку. Висвітлено питання вибору методу хірургічного лікування і наведено його результати у зазначеної категорії хворих.

Ключові слова: ускладнений колоректальний рак, хірургічне лікування, лапароскопічні методики.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ КИШЕЧНИКА

В. В. БОЙКО, В. Н. ЛЫХМАН, А. Н. ШЕВЧЕНКО, А. А. МЕРКУЛОВ, Р. Р. ОСМАНОВ

Проанализированы возможности применения малоинвазивных хирургических вмешательств у пациентов с осложненными формами колоректального рака. Освещены вопросы выбора метода хирургического лечения и приведены его результаты у указанной категории больных.

Ключевые слова: осложненный колоректальный рак, хирургическое лечение, лапароскопические методики.

THE USE OF MINIMALLY INVASIVE OPERATIONS IN TREATMENT OF PATIENTS WITH COLORECTAL CANCER COMPLICATIONS WITH INTESTINAL OBSTRUCTION

V. V. BOIKO, V. M. LYKHMAN, A. M. SHEVCHENKO, A. O. MERKULOV, R. R. OSMANOV

The possibilities of use of minimally invasive surgical interventions in patients with complicated forms of colorectal cancer are analyzed. The questions of choosing the method of surgical treatment are highlighted. The results of surgical treatment of this category of patients are presented.

Key words: complicated colorectal cancer, surgical treatment, laparoscopic techniques.


Завантажити статтю в форматі PDF (123 KB)
Наверх