Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2017p.

ТЕРАПІЯ

ПРЕДИКТОРИ ПРОГНОЗУ ЛЕТАЛЬНИХ НАСЛІДКІВ ПНЕВМОНІЙ У ПАЦІЄНТІВ З ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ КРОВІ

Доц. І. С. БОРИСОВА, проф. Л. В. КРЯЧКОВА
ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", Україна

На основі статистичного аналізу комплексу клініко−лабораторних, анамнестичних та імунологічних показників пацієнтів із порушеннями імунітету на фоні онкологічних захворювань крові визначено предиктори летального наслідку перебігу пневмоній. Отримано рівняння логістичної регресії прогнозу летальних наслідків, застосування якого у клінічній практиці дасть змогу об'єктивізувати оцінку стану пацієнта та надати йому відповідну допомогу.

Ключові слова: пневмонія, порушення імунітету, онкологічні захворювання крові, прогноз, летальний наслідок.

ПРЕДИКТОРЫ ПРОГНОЗА ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ПНЕВМОНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КРОВИ

И. С. БОРИСОВА, Л. В. КРЯЧКОВА

На основе статистического анализа комплекса клинико−лабораторных, анамнестических и иммунологических показателей пациентов с нарушениями иммунитета на фоне онкологических заболеваний крови определены предикторы летального исхода течения пневмоний. Получено уравнение логистической регрессии прогноза летальных последствий, использование которого в клинической практике позволит объективизировать оценку состояния пациента и предоставить ему соответствующую помощь.

Ключевые слова: пневмония, нарушения иммунитета, онкологические заболевания крови, прогноз, летальный исход.

PNEUMONIA LETHAL OUTCOME PREDICTORS IN PATIENTS WITH ONCOHEMATOLOGICAL DISEASES

I. S. BORYSOVA, L. V. KRIACHKOVA

Predictors of pneumonia lethal outcome in patients with immunity disturbances against a background of oncohematological diseases were identified based on statistical analysis of a set of clinical, laboratory, anamnestic and immunological indices. Logistic regression equation for the prognosis of lethal outcome was obtained. Its application in clinical practice will allow objective assessment of the patient's condition and provide him with appropriate aid.

Key words: pneumonia, immunity disturbances, oncohematological diseases, prognosis, lethal outcome.


Завантажити статтю в форматі PDF (194 KB)
Наверх