Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2016p.

ТЕРАПІЯ

ЗДАТНІСТЬ БУКАЛЬНИХ ЕПІТЕЛІОЦИТІВ ДО АДГЕЗІЇ CANDIDA ALBICANS У ХВОРИХ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ ІЗ КАНДИДОЗОМ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ВЕРХНЬОГО ВІДДІЛУ ТРАВНОГО ТРАКТУ

Канд. мед. наук І. В. КУШНІРЕНКО
ДУ "Інститут гастроентерології НАМН України", Дніпро, Україна

Досліджено адгезивні властивості букальних епітеліоцитів до референтного штаму Candida albicans у хворих із кандидозом слизової оболонки верхнього відділу травного тракту. Показано, що здатність до адгезії кандид у пацієнтів із інвазією грибів у слизову оболонку значно вища, ніж у хворих із орофарингеальним і поверхневим кандидозом, і пов'язана із параметрами вродженого й адаптивного імунітету.

Ключові слова: кандидоз, букальні епітеліоцити, адгезія, імунітет.

СПОСОБНОСТЬ БУККАЛЬНЫХ ЭПИТЕЛИОЦИТОВ К АДГЕЗИИ CANDIDA ALBICANS У БОЛЬНЫХ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ С КАНДИДОЗОМ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ВЕРХНЕГО ОТДЕЛА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА

И. В. КУШНИРЕНКО

Изучены адгезивные свойства буккальных эпителиоцитов относительно референтного штамма Candida albicans у пациентов с кандидозом слизистой оболочки верхнего отдела пищеварительного тракта. Показано, что способность к адгезии кандид у пациентов с инвазией грибов в слизистую оболочку значительно выше, чем у больных с орофарингеальным и поверхностным кандидозом, и связана с параметрами врожденного и адаптивного иммунитета.

Ключевые слова: кандидоз, буккальные эпителиоциты, адгезия, иммунитет.

THE ABILITY OF BUCCAL EPITHELIAL CELLS TO ADHESION OF CANDIDA ALBICANS IN GASTROENTEROLOGICAL PATIENTS WITH CANDIDIASIS OF THE UPPER DIGESTIVE TRACT MUCOSA

I. V. KUSHNIRENKO

The adhesive properties of buccal epithelial cells to adhere to the reference strain of Candida albicans in patients with candidiasis of the upper digestive tract mucosa were investigated. It was shown that this ability in patients with fungal invasion of the mucous membrane was significantly higher compared with the patients with oropharyngeal and superficial candidiasis and is associated with the indices of adaptive and innate immunity.

Key words: candidiasis, buccal epithelial cells, adhesion, immunity.


Завантажити статтю в форматі PDF (154 KB)
Наверх