Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№2' 2016p.

ТЕРАПІЯ

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПОДАГРИ

Проф. О. М. КОРЖ, доц. С. В. КРАСНОКУТСЬКИЙ
Харьківська медична академія післядипломної освіти, Україна

Розглянуто критерії діагностики й сучасні підходи до терапії подагри. Поінформованість лікарів про сучасні принципи ведення пацієнтів, хворих на подагру, дасть змогу поліпшити ранню діагностику захворювання і забезпечити своєчасне й оптимальне лікування. Знання факторів ризику порушень пуринового обміну, що лежать в основі подагри, і шляхів їх корекції, навчання пацієнтів здорового способу життя створить основу для проведення ефективних профілактичних програм.

Ключові слова: подагра, діагностика, лікування.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПОДАГРЫ

А. Н. КОРЖ, С. В. КРАСНОКУТСКИЙ

Рассмотрены критерии диагностики и современные подходы к терапии подагры. Информированность врачей о современных принципах ведения пациентов с подагрой позволит улучшить раннюю диагностику заболевания и обеспечить своевременное и оптимальное лечение. Знание факторов риска нарушений пуринового обмена, лежащих в основе подагры, и путей их коррекции, обучение пациентов здоровому образу жизни создаст основу для проведения эффективных профилактических программ.

Ключевые слова: подагра, диагностика, лечение.

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GOUT

O. M. KORZH, S. V. KRASNOKUTSKYI

Awareness on modern principles of management of patients with gout will improve the early diagnosis of the disease and ensure the timely and optimal treatment. Knowledge of risk of purine metabolism violation underlying gout, and ways of their correction, patient education in a healthy lifestyle will provide a basis for effective prevention programs.

Key words: gout, diagnosis, treatment.






Завантажити статтю в форматі PDF (471 KB)
Наверх