Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№1' 2015p.

ТЕРАПІЯ

ЕХОГРАФІЧНІ МАРКЕРИ ПОРУШЕННЯ СТАНУ СУДИН І СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ТА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ У ПОЄДНАННІ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2−ГО ТИПУ

Я. К. РАДЗІШЕВСЬКА
Харківська медична академія післядипломної освіти
КЗОЗ "Харківська міська клінічна лікарня № 27", Україна

Проаналізовано важливість дослідження стану судин і серця у хворих на артеріальну гіпертензію та артеріальну гіпертензію у поєднанні з цукровим діабетом. Проведено відбір найбільш інформативних показників ультразвукового дослідження судин і серця, що свідчать про прогресування їх дисфункції. Виокремлені маркерні показники поділено на три класи: перший відрізняє між собою норму та патологію, другий − норму, артеріальну гіпертензію та різні стадії цукрового діабету, третій клас підвищується лише у хворих на цукровий діабет.

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, цукровий діабет 2−го типу, ехографічне дослідження.

ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ НАРУШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ СОСУДОВ И СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2−ГО ТИПА

Я. К. РАДЗИШЕВСКАЯ

Проанализирована важность исследования состояния сосудов и сердца у больных артериальной гипертензией и артериальной гипертензией в сочетании с сахарным диабетом. Проведен отбор наиболее информативных показателей ультразвукового исследования сосудов и сердца, свидетельствующих о прогрессировании их дисфункции. Выделенные маркерные показатели разделены на три класса: первый отличает между собой норму и патологию, второй − норму, артериальную гипертензию и различные стадии сахарного диабета, третий класс повышается только у больных сахарным диабетом.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, сахарный диабет 2−го типа, эхографическое исследование.

ECHOGRAPHIC MARKERS OF VASCULAR AND CARDIAC DISORDERS IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND ARTERIAL HYPERTENSION ASSOCIATED WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS

YA. K. RADZISHEVSKA

The importance of studying the state of vessels and heart in patients with arterial hypertension and arterial hypertension associated with diabetes mellitus was analyzed. The most informative ultrasound indicators of the progression of vascular and cardiac dysfunction were selected. The indicators were divided into three classes: class 1 differentiates the norm and pathology, class 2 differentiates the norm, arterial hypertension and various stages of diabetes mellitus, class 3 is increased only in patients with diabetes mellitus.

Key words: arterial hypertension, type 2 diabetes mellitus, echographic study.


Завантажити статтю в форматі PDF (209 KB)
Наверх