Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№1' 2015p.

ТЕРАПІЯ

ЕФЕКТИ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ З ПОЗИЦІЙ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ

Проф. Т. М. АМБРОСОВА, проф. Т. В. АЩЕУЛОВА, доц. В. І. СМИРНОВА
Харківський національній медичний університет, Україна

Наведено основні дані щодо реалізації пілотного проекту з артеріальної гіпертензії в Україні. Зазначено необхідність враховування інформації про фармакокінетику та фармакодинаміку, антигіпертензивні, антиангіальні й органопротективні ефекти амлодипіну при призначенні препарату. Подано узагальнюючі результати використання амлодипіну в конкретних клінічних ситуаціях.

Ключові слова: антигіпертензивна терапія, амлодипін, ефективність, безпека, ефекти.

ЭФФЕКТЫ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

Т. М. АМБРОСОВА, Т. В. АЩЕУЛОВА, В. И. СМИРНОВА

Приведены основные данные о реализации пилотного проекта по артериальной гипертензии в Украине. Отмечается необходимость учета информации о фармакокинетике и фармакодинамике, антигипертензивных, антиангиальных и органопротекторных эффектах амлодипина при назначении препарата. Представлены обобщающие результаты использования амлодипина в конкретных клинических ситуациях.

Ключевые слова: антигипертензивная терапия, амлодипин, эффективность, безопасность, эффекты.

ANTIHYPERTENSIVE THERAPY EFFECTS FROM THE PERSPECTIVE OF EVIDENCE−BASED MEDICINE

T. M. AMBROSOVA, T. V. ASHCHEULOVA, V. I. SMYRNOVA

The main data about Pilot Project on Arterial Hypertension realization in Ukraine are represented. The necessity to consider the information concerning pharmacokinetics and pharmacodynamics, antihypertensive, antianginal and organ−protective effects of amplodipine when prescribing the medicine is emphasized. Common results about amlodipine apply in definite clinical cases are presented.

Key words: antihypertensive therapy, amlodipine, efficacy, safety, effects.


Завантажити статтю в форматі PDF (158 KB)
Наверх