Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2014p.

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИТОКИНОВОГО ОБМЕНА У ПАЦИЕНТОВ C КО−ИНФЕКЦИЕЙ ВИЧ/ХГС

Доц. Е. В. ЮРКО
Харьковский национальный медицинский университет

Изучен цитокиновый обмен у пациентов с ВИЧ и сопутствующим хроническим гепатитом С. Содер−жание провоспалительных цитокинов и уровень противовоспалительного интерлейкина−10 определяли в сыворотке крови 32 ВИЧ−инфицированных и 30 больных с ко−инфекцией ВИЧ/ХГС. У больных с ко−инфекцией ВИЧ/ХГС по сравнению с ВИЧ−инфицированными больными происходит существенная (на 40 %) структурная перестройка продукции цитокинов, возможно, под влиянием ХГС.

Ключевые слова: ВИЧ−инфекция, ко−инфекция ВИЧ/ХГС, цитокины, иммунитет.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИТОКІНОВОГО ОБМІНУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ КО−ІНФЕКЦІЄЮ ВІЛ/ХГС

К. В. ЮРКО

Досліджено цитокіновий обмін у пацієнтів із ВІЛ і супутнім хронічним гепатитом С. Вміст прозапальних цитокінів та рівень протизапального інтерлейкіну−10 визначали у сироватці крові 32 ВІЛ−інфікованих і 30 хворих із ко−інфекцією ВІЛ/ХГС. У пацієнтів із ко−інфекцією ВІЛ/ХГС порівняно з ВІЛ−інфікованими хворими відбувається суттєва (на 40 %) структурна перебудова продукції цитокінів, можливо, під впливом ХГС.

Ключові слова: ВІЛ−інфекція, ко−інфекція ВІЛ/ХГС, цитокіни, імунітет.

CHARACTERISTIC OF CYTOKINE METABOLISM IN PATIENTS WITH HIV/HCV CO−INFECTION

K. V. IURKO

Cytokine metabolism was investigated in patients with HIV and accompanying chronic hepatitis C. The amount of proinflammatory cytokines and anti−inflammatory interleukin−10 was determined in the blood serum of 32 patients and 30 patients with co−infection of HIV/HCV. HIV−infected patients demonstrated significant (by 40 %) structural transformation of cytokine production, possibly due to chronic hepatitis C influence.

Key words: HIV infection, HIV/HCV co−infection, cytokines, immunity.


Завантажити статтю в форматі PDF (163 KB)
Наверх