Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2014p.

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И НЕКОРРИГИРУЕМЫХ ФАКТОРОВ РИСКА НА РАЗВИТИЕ ПОВЫШЕННОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ВИЧ−ПОЗИТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ

М. М. МИРСАЙДУЛЛАЕВ, проф. Н. С. МАМАСАЛИЕВ
Андижанский государственный медицинский институт, Андижан, Республика Узбекистан

Проведено эпидемиологическое исследование, в ходе которого была обследована репрезентативная выборка из 341 ВИЧ−инфицированного в возрасте от 20 до 50 лет и старше. Выявлено, что влияние профессиональных факторов риска на развитие повышенного артериального давления у данного контингента составляет 87,5 % случаев, формирование предгипертензии − 77,2 % и динамику артериальной гипертензии − 71,4 %.

Ключевые слова: артериальное давление, ВИЧ−инфекция, профессиональные факторы риска, некорригируемые факторы риска.

ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНИХ І НЕКОРИГОВАНИХ ФАКТОРІВ РИЗИКУ НА РОЗВИТОК ПІДВИЩЕНОГО АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ВІЛ−ПОЗИТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ

М. М. МІРСАЙДУЛЛАЄВ, Н. С. МАМАСАЛІЄВ

Проведено епідеміологічне дослідження, в ході якого було обстежено репрезентативну вибірку із 341 ВІЛ−інфікованого у віці від 20 до 50 років і старше. Виявлено, що вплив професійних факторів ризику на розвиток підвищеного артеріального тиску у цього контингенту становить 87,5 % випадків, формування передгіпертензії − 77,2 % і динаміку артеріальної гіпертензії − 71,4 %.

Ключові слова: артеріальний тиск, ВІЛ−інфекція, професійні фактори ризику, некориговані фактори ризику.

THE INFLUENCE OF PROFESSIONAL AND NON CORRECTED RISK FACTORS ON DEVELOPMENT OF INCREASED ARTERIAL PRESSURE IN HIV−POSITIVE POPULATION

M. M. MIRSAYDULLAYEV, N. S. MAMASALIYEV

Epidemiological survey of representative sample of 341 HIV patients aged 20−50 and over was conducted. It was revealed that the influence of occupational risk factors on development of increased arterial pressure in this group of population maked 87.5 %, prehypertension formation 77.2 % and arterial hypertension 71.4 %.

Key words: arterial pressure, HIV infection, occupational risk factors, non−corrected risk factors.


Завантажити статтю в форматі PDF (204 KB)
Наверх