Previous Next

ARCHIVE

№1' 2020

INFECTIOUS DISEASES

International Medical Journal, Vol. 26., Iss. 1, 2020, P. 68−71.


DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2020-1-15)

INFLUENCE OF GENOTYPIC VARIABILITY OF M. TUBERCULOSIS ON THE COURSE OF TUBERCULOSIS WITH MULTIPLE DRUG RESISTANCE


Krutko V. S., Nikolaieva L. H., Maistat T. V., Oparin O. A., Anton Viktorovych Rohozhyn

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine
V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Tuberculosis is infectious and socially dependent disease, being now one of the most pressing issues in practical health care. As well the usual types of tuberculosis infection, chemoresistant tuberculosis is spreading rapidly in the world. The WHO estimates that about 500,000 people on the planet are infected with M. tuberculosis, which is resistant to standard anti−tuberculosis drugs. The probability of successful treatment decreases with emergence of new genotypes of M. tuberculosis with total resistance. In the modern epidemiology of tuberculosis, it is important to identify genotypes on certain signs, allowing to address issues such as their origin, identification of the infection source, possible routes and factors of transmission, as well as to reveal cases and spread of resistance to anti−tuberculosis drugs. To evaluate the therapy efficiency of multidrug−resistant tuberculosis patients with revealed genotypic variability during treatment, 10 patients with chemoresistant pulmonary tuberculosis having M. tuberculosis genotypic variability were treated. In these patients, the clinical, laboratory and radiological dynamics of disease in intensive phase of treatment were studied. Analysis of treatment results for patients with chemoresistant tuberculosis with genotypic variability of M. tuberculosis was evaluated by the intoxication syndrome dynamics of, the timing of closure of the decay cavities and cessation of bacterial excretion. The study found that the genotypic variability of M. tuberculosis is characterized by the change of less virulent genotypes of M. tuberculosis to more virulent. Signs of intoxication have been shown to change from less virulent M. tuberculosis genotypes to M. tuberculosis Beijing genotypes. Genotypic variability of mycobacteria in hospital suggests that hospitalization in tuberculosis facilities is a risk of exogenous tuberculosis superinfection. Studying the influence of genotypic variability of M. tuberculosis on the course of multidrug−resistant tuberculosis requires more extensive research, being a very relevant and promising area in phthisiology.

Key words: Mycobacterium tuberculosis, genotypic variability, VNTR−genotyping, treatment.


REFERENCES


1. Kornaga S. І., P'yatnochka І. T., Tkhorik N. V. Mul'tirezistentnіst' mіkobakterіi tuberkul'ozu u khvorikh z retsidivami tuberkul'ozu legen' // Іnfektsіinі khvorobi. 2014. № 3. S. 87−89.

2. Proposal for Standardization of Optimized Mycobacterial Interspersed Repetitive Unit−Variable−Number Tandem Repeat Typing of Mycobacterium tuberculosis / P. Supply et al. // J. Clin. Microbiol. 2006. № 44. R. 4498−4510. doi: https://doi.org/10.3410/f.1057967.511026

3. Savilov E. D., Sin'kov V. V., Ogarkov O. B. Epidemiologiya tuberkuleza na Evro−Aziatskom kontinente: otsenka global'nogo dvizheniya shtammov genotipa "Pekin". Irkutsk: RIO GBOU DPO IGMAPO, 2013. 120 s.

4. World Health Organization. Global Tuberculosis Control report. WHO report. Geneva; Switzerland, 2017. 273 p.

5. Resistance to First−LineAnti−TB Drugs Is Associated with Reduced Nitric Oxide Susceptibility in Mycobacterium tuberculosis / J. Idh et al. // PLoSOne. 2012. Vol. 7, № 6. P. 39891.

6. Global TB Control. WHO report. Geneva; Switzerland, 2013. P. 303.

7. Mel'nik V. M., Prikhod'ko A. M., Aref'єva L. V. Іstorіya viniknennya і rozvitku khіmіorezistentnogo tuberkul'ozu // Ukr. pul'monologіchnii zhurn. 2012. № 2. S. 59−61.

8. Miller T. I. Metabolic abnormallities and viral replication are associated with biomarkers of vascular dysfunction in HIV infected children // HIV Med. 2012. № 5. P. 264−275.

9. Batyrshina Ya. R., Petrenko T. I., Filimonov P. N. Lekarstvennaya ustoichivost' Mycobacterium tuberculosis k ftorkhinolonam v Novosibirskoi oblasti: rezul'taty populyatsionnogo issledovaniya // Klinicheskaya mikrobiologiya i antimikrobnaya khimioterapiya. 2013. № 1. S. 56−65.

10. Feshchenko Yu. І., Mel'nik V. M. Organіzatsіya protituberkul'oznoї dopomogi naselennyu. Suchasnі pіdkhodi. K.: Zdorov'ya, 2012. 655 s.

11. Mul'tirezistentnyi tuberkulez i ko−infektsiya VICh/TB: osobennosti epidemicheskoi situatsii v Ukraine i Belarusi / L. D. Todoriko i dr. // Tuberkul'oz, legenevі khvorobi, VІL−іnfektsіya. 2016. № 3 (26). S. 10−16.

12. Umpeleva T. V., Vyazovaya A. A., Kravchenko M. A. Genotipirovanie izolyatov Mycobacterium tuberculosis rpyppy non−Beijing, tsirkuliruyushchikh v Ural'skom regione // Ural'skii meditsinskii zhurn. 2013. № 2. S. 150−154.

13. Matteellі A., Roggі A., Carvalho A. Extensively drug−resistant tuberculosis: epidemiology and management // Clinical Epidemiology. 2014. № 6. R. 111−118.

14. Variable−number tandem repeats typing of Mycobacterium tuberculosis isolates with low copy numbers of IS6110 in Thailand / A. Thong−On et al. // Tuberculosis (Edinb). 2012. Vol. 90, № 1. P. 9−15. doi: https://doi.org/10.1016/j.tube.2009.10.006

15. Molekulyarno−geneticheskie mekhanizmy tuberkuleznoi infektsii / Yu. I. Bazhora i dr. Odessa: Odes. med. un−t, 2005. 296 s.

16. Tuberkul'oz v Ukraїnі. Analіtichno−statistichnii dovіdnik za 2014−2015 rr.: sprav. izd. / golov. red. O. K. Tolstanov. K., 2016. 97 s.

17. Antonenko K. O., Kresyun V. I., Antonenko P. B. Mutations leading to drug−resistant Mycobacterium tuberculosis infection in Ukraine // Central Eur. J. of Medicine. 2012. Vol. 5, № 1. R. 30−35. doi: https://doi.org/10.2478/s11536−009−0114−6

18. Balasanyants G. S., Isaeva N. Yu., Grishko A. N. Izuchenie geneticheskoi prinadlezhnosti mikobakterii tuberkuleza v otdel'nykh territoriyakh Severo−Zapada Rossii // Tuberkulez i bolezni legkikh. 2011. № 4. S. 47−48.

19. Baranov A. A. Pediatriya. Natsional'noe rukovodstvo: v 2 t. M.: GEOTAR−Media, 2009. T. 2. 1024 s.

20. Bogorodskaya E. M. Puti sovershenstvovaniya organizatsii lecheniya bol'nykh tuberkulezom: avtoref. dis. … kand. med. nauk: 14.01.16. M., 2009. 45 s.

21. Allix−Béguec C. Evaluation and user−strategy of MIRU−VNTRplus, a multifunctional database for online analysis of genotyping data and phylogenetic identification of Mycobacterium tuberculosis complex isolates // J. Clin. Microbiol. 2008. № 46 (8). R. 2692−2699. doi: https://doi.org/10.1128/jcm.00540−08

22. Poteiko P. I. Kliniko−laboratornaya kharakteristika intoksikatsionnogo sindroma u bol'nykh tuberkulezom legkikh i effektivnost' detoksikatsionnoi terapii: dis. … kand. med. nauk: 14.01.16. M., 1991. 239 s.

Go on Top