Previous Next

ARCHIVE

№4' 2019

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

International Medical Journal, Vol. 25., Iss. 4, 2019, P. 23−30.


DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2019-4-6)

STATE OF THE ART OF DISCOORDINATED LABOR PROBLEM


Viktoriia Valentinovna Lazurenko, Natalia Yurevna Zviahina

Kharkiv National Medical University, Ukraine

The course and result of childbirth for mother and fetus was evaluated by comparing different ways of correction of discoordinated delivery (clinical protocols, using of epidural anesthesia, combined method with phosphatidylcholine). Among the abnormalities of labors, the frequency of those makes 18−20 %, a discoordination of labor has taken an important place. The discoordination means a disorder in coordinated contractions of different parts of an uterus. It is known that this pathology may result in a high incidence of operative delivery, birth injury, pathological blood losses, postpartum septic complications, maternal and perinatal morbidity. In order to assess the course and outcome of labor for the mother and the fetus, by comparing various methods of correction of discoordinated labor, 120 women in labor were examined, they were divided into clinical groups depending on the correction method described above. We have analyzed the indices of the partograms of women in childbirth, the results of hysterography and cardiotocography, levels of adrenaline, norepinephrine, prostaglandin F2α, endogenous oxytocin in the mother's blood. Hemodynamics in the uterine vessels and the ones of the fetoplacental complex was determined using dopplerometric investiagtions. The condition of the newborns was evaluated. Based on the investigation results of the birth outcome, it has been concluded that the application of phosphatidylcholine in the combined treatment of the discoordinated labor can significantly reduce the frequency of cesarean section surgeries, improve the condition of the fetus and newborn by normalizing the biologically active substances in blood of the mother and fetus, blood flow in the fetoplacental complex, and eliminate the occurrence of abnormal labor.

Key words: labor discoordination, phosphatidylcholine.


REFERENCES


1. Nazarenko L. G. Aktualni uyavlennya shodo prognozuvannya, diagnostiki, korekciyi anomalij pologovoyi diyalnosti / L. G. Nazarenko // Zdorove zhenshiny.− 2013.− № 4.− S. 12−18.

2. Kashanian M. Effect of continuous support during labor on duration of labor and rate of cesarean delivery / M. Kashanian, F. Javadi // Int. J. Gynaecol. Obstet.− 2010.− Vol. 109.− P. 198−200. https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2009.11.028

3. Akusherstvo. Nacionalnoe rukovodstvo; pod red. E. K. Ajlamazyana, V. I. Kulakova, V. E. Radzinskogo, G. M. Savelevoj.− M.: GEOTAR−Media, 2014.− 1200 s.

4. Savickij A. G. "Diskoordinaciya rodovoj deyatelnosti" − dolgozhivushij paranauchnyj mif ili obektivnaya akusherskaya realnost? / A. G. Savickij, G. A. Savickij // Detskaya medicina SeveroZapada.− 2011.− № 1.− S. 6−15.

5. Sidorova I. S. Ispolzovanie giniprala dlya korrekcii gipertonicheskoj disfunkcii sokratitelnoj deyatelnosti matki / I. S. Sidorova, O. S. Bilyavskaya // Reproduktivnaya endokrinologiya.− 2013.− № 1.− S. 50−55.

6. Akusherstvo: pidruch. dlya stud. vish. med. navch. zakl. / B. M. Venckivskij, I. B. Venckivska, D. O. Dobryanskij, V. P. Lakatosh, V. I. Medved; za red. B. M. Venckivskogo, G. K. Stepankivskoyi, M. Ye. Yarockogo.− K.: Medicina, 2012.− 647 s.

7. Manual on Obstetrics; ed. K. Niswander; A. Evans.− 8th ed.− Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2014.− 751 r.

8. Williams obstetrics / F. G. Cunningham, K. J. Leveno, S. L. Bloom [et al.].− 24th ed.− N. Y.: McGraw−Hill Education, 2014.− 1358 r.

9. Alijahan R. Risk factors of dystocia in nulliparous women / R. Alijahan, M. Kordi // Iran J. Med. Sci.− 2014.− Vol. 39 (3).− R. 254−260.

10. Karacam Z. Evolving understanding and treatment of labour dystocia / Z. Karacam, D. Walsh, G. J. Bugg // Eur J. Obstet. Gynecol. Reprod. Bio.− 2014.− Vol. 182.− R. 123−127. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2014.09.011

11. Abramchenko V. V. Rodovaya deyatelnost i ee regulyaciya / V. V. Abramchenko.− SPb.: Elbi, 2006.− 387 s.

12. Sovremennye predstavleniya o regulyacii rodovoj deyatelnosti / T. G. Arutyunyan, V. A. Linde, Zh. A. Elzhorukaeva [i dr.] // Zhurn. fundamentalnoj mediciny i biologii.− 2013.− № 1.− S. 29−32.

13. Parashuk Yu. S. Diagnostika i farmakologicheskaya korrekciya diskoordinacii rodovoj deyatelnosti / Yu. S. Parashuk, Z. A. Gorshkova // Vrachebnaya praktika.− 2003.− № 5.− S. 61−64.

14. Shedrov A. A. Znachenie povrezhdeniya endoteliya i ego vazoreguliruyushej sposobnosti v razvitii anomalij rodovoj deyatelnosti / A. A. Shedrov // Aktualni problemi suchasnoyi medicini. Visn. Ukrayinskoyi medichnoyi stomatologichnoyi akademiyi.− 2014.− № 3.− S. 166−169.

15. Midwifery: Preparation for Practice / S. Pairman, J. Pincombe, C. Thorogood, S. K. Tracy.− 3rd ed.− Springer, 2015.− P. 994−996.

16. Kozonov G. R. Diskoordinacii rodovoj deyatelnosti: teoriya i praktika / G. R. Kozonov // Uchenye zapiski SPbGMU im. akad. I. P. Pavlova.− 2014.− № 1.− S. 79−81.

17. Kuhlevskij S. I. Prenatalni faktori riziku diskoordinovanoyi pologovoyi diyalnosti / S. I. Kuhlevskij // Eksperimentalna ta klinichna fiziologiya i biohimiya.− 2010.− № 4.− S. 60−63.

18. Tkachik S. Ya. Morfologicheskie osobennosti miometriya pri diskoordinirovannoj rodovoj deyatelnosti / S. Ya. Tkachik // Zdorove zhenshiny.− 2013.− № 3.− S. 110−111.

19. Strelcova V. L. Diskoordinirovannaya rodovaya deyatelnost s pozicij teorii adaptacionnyh reakcij / V. L. Strelcova // Tihookeanskij med. zhurn.− 2012.− № 4.− S. 51−54.

20. Monitoring uterine activity during labor: a comparison of 3 methods / T. Y. Euliano, M. T. Nguyen, S. Darmanjian [et al.] // Am. J. Obstet. Gynecol.− 2013.− Vol. 208 (1).− P. 66.e1−6. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2012.10.873

21. Zlobina A. V. Prognozirovanie diskoordinacii rodovoj deyatelnosti / A. V. Zlobina, L. Yu. Karahalis, S. N. Hachak // Sistemnyj analiz i upravlenie v biomedicinskih sistemah.− 2013.− № 3.− S. 815−819.

22. Metodi regionarnoyi analgeziyi v pologah / O. V. Golyanovskij, V. V. Mehedko, A. A. Zhezher [ta in.] // Zdorove zhenshiny.− 2012.− № 6.− S. 71−75.

23. Mehedko V. V. Regionarne znebolennya pologiv / V. V. Mehedko // Medicina neotlozhnyh sostoyanij.− 2015.− № 3.− S. 26−31.

24. Lipin. Novye aspekty klinicheskogo primeneniya v akusherstve: metod. rek. / sost. V. V. Simrok, O. V. Grishenko, A. V. Storchak.− B. m., 2007.− 40 s.

25. Vpliv lipinu na pokazniki metabolichnoyi intoksikaciyi pri piznih gestozah vagitnih / V. V. Simrok, N. G. Korniyec, O. V. Gordiyenko, O. V. Gusakivska // Ukrayinskij medichnij almanah.− 2007.− T. 10, № 1.− S. 200−201.

Go on Top