Previous Next

ARCHIVE

№3' 2019

DERMATOVENEREOLOGY

International Medical Journal, Vol. 25., Iss. 3, 2019, P. 73−78.


DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2019-3-14)

MARKERS OF ANGIOGENESIS IN PATIENTS WITH ALOPECIA AREATA


Inessa Mykhailivna Serbina

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine

This study was aimed to evaluate the level of production of angiogenesis markers, namely VEGF, sVEGFR1, EGF and NO system in 67 patients with alopecia areata, depending on the pathology severity and activity. The content of stable metabolites of NO (NO2 and NO3) and NOS was studied in blood plasma using a spectrophotometric method. Growth factors and sVEGFR1 were investigated in serum by solid enzyme−linked immunosorbent assay. At an active stage with a moderate to serious severity of alopecia areata, the VEGF value was significantly higher. In chronic course, the VEGF level was significantly decreased at all severity levels, but the minimum was observed in the patients with a severe stage. The most significant decrease in the concentration of sVEGFR1, an increase in the content of EGF was diagnosed at an active stage with a severe alopecia areata. With signs of disease progression to severe stage, the level of NO, NO3, iNOS was as high as possible. At a chronic stage, their significance was significantly reduced relative to secretion in active manifestations of the disease (p < 0.01). In patients at an active stage with moderate and severe course of alopecia areata, the content of NO2 and cNOS was significantly lower than the level of indices at chronic disease. Correlation analysis revealed the existence of complex relationships between angiogenic factors, features of the disease course. Identified disorders can create conditions for the development of endothelial dysfunction and indicate a direct involvement of them into the mechanisms of formation of alopecia areata.

Key words: alopecia areata, angiogenesis, endothelial dysfunction.


REFERENCES


1. Gilhar A. Alopecia areata / A. Gilhar, A. Etzioni, R. Paus // N. Engl. J. Med.− 2012.− Vol. 366, Iss. 16.− P. 1515−1525.

2. Hair follicles from alopecia areata patients exhibit alterations in immune privilege−associated gene expression in advance of hair loss / H. Kang, W. Y. Wu, B. K. Lo [et al.] // J. Invest. Dermatol.− 2010.− Vol. 130, Iss. 11.− P. 2677−2680.

3. The basic science of hair biology: what are the causal mechanisms for the disordered hair follicle? / T. Breitkopf, G. Leung, M. Yu [et al.] // J. Dermatol. Clin.− 2013.− Vol. 31.− P. 1−19.

4. Klinicheskaya patofiziologiya: kurs lektsii; pod red. V. A. Chereshneva, P. F. Litvitskogo, V. N. Tsygana.− 2−e izd., ispr. i dop.− SPb.: SpetsLit, 2015.− 472 s.

5. Mekhanizmy razvitiya endotelial'noi disfunktsii i perspektivy korrektsii / S. G. Dzugkoev, I. V. Mozhaeva, E. A. Takoeva [i dr.] // Fundamental'nye issledovaniya.− 2014.− № 4, ch. 1.− S. 198−204.

6. Endotelial'naya disfunktsiya v patogeneze oslozhnenii sakharnogo diabeta. Soobshchenie I. Endotelial'naya disfunktsiya: etiologiya, patogenez i metody diagnostiki / A. I. Gozhenko, A. S. Kuznetsova, E. S. Kuznetsova [i dr.] // Endokrinologіya.− 2017.− T. 22, № 2.− C. 171−181.

7. Borzilova Yu. A. Vaskuloendotelial'nye faktory rosta (VEGF): rol' i mesto v patologicheskikh protsessakh / Yu. A. Borzilova, L. A. Boldyreva, I. V. Shlyk // Vestn. oftal'mologii.− 2016.− № 4.− S. 98−103.

8. Cao Z. VEGF−mediated vascular functions in health and disease / Z. Cao.− Linköping, Sweden, 2015.− 134 r.

9. Immunokhimicheskaya detektsiya epidermal'nogo faktora rosta pri onkopatologii / N. V. Piven', A. I. Burakovskii, M. N. Tishkevich [i dr.] // Immunopatologiya, allergologiya, infektologiya.− 2013.− № 4.− S. 10−16.

10. Faktory, reguliruyushchie angiogenez / A. N. Ivanov, M. O. Kurtukova, I. O. Bugaeva, A. N. Ivanov // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya.− 2015.− № 5.− S. 246.

11. Ivashkin V. T. Klinicheskoe znachenie oksida azota i belkov teplovogo shoka / V. T. Ivashkin, O. M. Drapkina.− 2−e izd.− M.: GEOTAR Media, 2011.− 376 s.

12. Zhao Y. Vascular nitric oxide: Beyond eNOS / Y. Zhao, P. M. Vanhoutte, S. W. Leung // J. of Pharmacological Sciences.− 2015.− Vol. 129, Iss. 2.− P. 83−94.

13. Kondakova A. K. Soderzhanie metabolitov oksida azota i nekotorykh pokazatelei svertyvayushchei sistemy krovi u bol'nykh psoriazom / A. K. Kondakova, I. A. Oleinik, A. A. Gavrilyuk // Dermatologіya ta venerologіya.− 2016.− № 1.− S. 23−33.

14. Nitric oxide − important messenger in human body / M. Antosova, J. Plevkova, A. Strapkova, T. Buday // Open J. of Molecular and Integrative Physiology.− 2012.− Vol. 2.− R. 98−106.

15. Alopecia areata: Review of epidemiology, clinical features, pathogenesis, and new treatment options / E. Darwin, P. A. Hirt, R. Fertig [et al.] // Int. J. Trichol.− 2018.− Vol. 10, Iss. 2.− P. 51−60.

16. Alopecia areata: an appraisal of new treatment approaches and overview of current therapies / L. C. Strazzulla, E. H. C. Wang, L. Avila [et al.] // J. Am. Acad. Dermatol.− 2018.− Vol. 78, Iss. 1.− P. 15−24.

17. Alopecia areata: A multifactorial autoimmune condition / T. Simakou, J. P. Butcher, S. Reid, F. L. Henriquez // J. of Autoimmunity.− 2019.− Vol. 98.− P. 74−85.

18. Atlas of Trichoscopy: Dermoscopy in Hair and Scalp Disease / L. Rudnicka, M. Olszewska, A. Rakowska, E. Kowalska−Oledzka // Springer Verlag.− 2012.− 507 r.

19. Alopecia areata investigational assessment guidelinese. Part II / E. Olsen, M. Hordinsky, V. Price [et al.] // J. Am. Acad. Dermatol.− 2004.− Vol. 51.− P. 440−447.

20. Opredelenie oksida azota v syvorotke i plazme krovi cheloveka. Metod vysokoeffektivnoi zhidkostnoi khromatografii / A. G. Kobylyanskii, T. V. Kuznetsova, G. N. Soboleva [i dr.] // Biomeditsinskaya khimiya.− 2003.− № 6.− S. 597−603.

21. Vascular endothelial growth factor aggravates fibrosis and vasculopathy in experimental models of systemic sclerosis / B. Maurer, A. Distler, Y. Suliman [et al.] // Ann. Rheum. Dis.− 2014.− Vol. 73, Iss. 10.− P. 1880−1887.

22. Kliniko−patogeneticheskoe znachenie opredeleniya oksida azota v krovi patsientov s bronkhial'noi astmoi i gipertonicheskoi bolezn'yu / A. V. Shakhanov, E. S. Bel'skikh, V. A. Lunyakov, O. M. Uryas'ev // Kazanskii med. zhurn.− 2017.− T. 98, № 4.− S. 492−496.

23. Serbina I. M. Tsitokinoposredovannye mekhanizmy formirovaniya gnezdnoi alopetsii / I. M. Serbina // Nauchnye vedomosti BelGU. Seriya: Meditsina. Farmatsiya.− 2014.− № 24 (195), vyp. 28.− S. 32−38.

24. Tumor necrosis factor−like weak inducer of apoptosis: A novel serum marker in patients with severe alopecia / A. I. Al Taweel, A. M. Hamed, A. M. N. Abdelrahman, M. N. I. Hassan // Int. J. Trichol.− 2019.− Vol. 11, Iss. 3.− P. 113−117.

25. Yang X. Endothelial Dysfunction and Inflammation: Immunity in Rheumatoid Arthritis / X. Yang, Y. Chang, W. Wei // Mediators of Inflammation.− 2016.− Vol. 2016.− Article ID 6813016.

Go on Top