Руденко Т. М.

ТЕРАПИЯ
Руденко Т. М., Сміянова Ю. О., Власенко О. М., Бутікова О. О., Самбург Я. Ю.
Добовий моніторінг артеріального тиску і ліпідного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з дисліпідемією, під дією лікування
13 - 17
Наверх