Яковлева Л. М.

КАРДИОЛОГИЯ
Матузок О. Е., Яковлева Л. М., Целуйко В. Й.
Зв'язок високочутливого С−реактивного білка з показниками внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих на інфаркт міокарда
5 - 10
Наверх