Сисун Л. А.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА
Сисун Л. А.
Ехографічні варіанти ураження сонних артерій і їх зв'язок із частотою розвитку ішемічного інсульту
83 - 85
Наверх