Грома В. Г.

ХИРУРГИЯ
Бойко В. В., Савві С. О., Грома В. Г., Битяк С. Ю.
Аналіз результатів лікування хворих з неспроможністю швів стравохідних анастомозів
35 - 38
ОНКОЛОГИЯ
Грома В. Г., Фролов А. Ю., Олейник А. Е.
Морфологическая характеристика перфоративного рака желудка
102 - 104
Наверх