Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№1' 2021p.

ПЕДІАТРІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2021-1-5)

СТАН ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ДІТЕЙ ІЗ ВРОДЖЕНОЮ ХІРУРГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ПРИ РІЗНИХ ВИДАХ КОМБІНОВАНОЇ АНЕСТЕЗІЇ

Канд. мед. наук О. О. ВЛАСОВ
КП "Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня" ДОР, Дніпро, Україна

У ретроспективному дослідженні оцінено вплив різних видів комбінованої анестезії на стан системної гемодинаміки при хірургічній корекції вроджених вад розвитку у новонароджених і немовлят. Зазначено, що при використанні довенних гіпнотиків у складі комбінованої анестезії у пацієнтів зберігається ризик виникнення ускладнень із боку центральної гемодинаміки у вигляді вазодилатації, яка призводить до падіння артеріального тиску та компенсовано збільшує частоту серцевих скорочень.

Ключові слова: немовлята, вроджені вади, анестезія, гемодинаміка.

СОСТОЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ КОМБИНИРОВАННОЙ АНЕСТЕЗИИ

А. А. ВЛАСОВ

В ретроспективном исследовании оценено влияние различных видов комбинированной анестезии на состояние системной гемодинамики при хирургической коррекции врожденных пороков развития у новорожденных и младенцев. Отмечено, что при использовании внутривенных гипнотиков в составе комбинированной анестезии у пациентов сохраняется риск возникновения осложнений со стороны центральной гемодинамики в виде вазодилатации, которая приводит к падению артериального давления и компенсированно увеличивает частоту сердечных сокращений.

Ключевые слова: младенцы, врожденные пороки, анестезия, гемодинамика.

STATE OF SYSTEMIC HEMODYNAMICS FOR CHILDREN WITH CONGENITAL SURGICAL PATHOLOGY IN DIFFERENT COMBINED ANESTHESIA TYPES

O. O. VLASOV

The effect of different types of combined anesthesia on the state of systemic hemodynamics in surgical correction of congenital malformations in newborns and infants has been retrospectively studied. It is noted that when using pre−existing hypnotics as part of combined anesthesia, the patients have remained at risk of complications from central hemodynamics in the form of vasodilation, which leads to a drop in blood pressure and compensatively increases the heart rate.

Key words: infants, congenital malformations, anesthesia, hemodynamics.
REFERENCES


1. Vrodzhenі vadi rozvitku, Polіssya, Chornobil' / V. Є. Vertelets'kii ta іn. // Neonatologіya, khіrurgіya ta perinatal'na meditsina. 2016. T. 6, № 1 (19). S. 44−48.

2. Spakhі O. V., Kokorkіn O. D., Pakhol'chuk O. P. Analіz osnovnikh chinnikіv riziku rozvitku vrodzhenikh vad sechovoї sistemi u dіtei // Neonatologіya, khіrurgіya ta perinatal'na meditsina. 2016. T. 6, № 1 (19). S. 23−26.

3. Kamata M. Perioperative care of infants with pyloric stenosis // Paediatr. Anaesth. 2015. № 25 (12). R. 1193−1206. doi: https://doi.org/10.1111/pan.12792

4. Chemeris Yu. O. Peredoperatsіina pіdgotovka ta pіslyaoperatsіina іntensivna terapіya dіtei rann'ogo vіku z khіrurgіchnoyu patologієyu: avtoref. dis. ... kand. med. nauk. Dnіpro, 2017. 27 s.

5. Somatic mosaicism in esophageal atresia / D. Bednarczyk, I. Makowska, M. M. Sasiadek, R. Smigiel // Am. J. Gastroenterology. 2014. № 109 (12). R. 1954−1956. doi: 10.1038/ajg.2014.346.

6. Ziyaeifard M., Azarfarin R., Azarfarin R. New aspects of anesthetic management in congenital heart disease "common arterial trunk" // J. of research in medical sciences. 2014. № 19 (4). R. 368−374.Завантажити статтю в форматі PDF (124 KB)
Наверх