Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№2' 2020p.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2020-2-6)

ПРИНЦИПИ ГОРМОНОЗАМІСНОЇ ТЕРАПІЇ У ЖІНОК У КЛІМАКТЕРИЧНОМУ ПЕРІОДІ

Проф. Н. М. ПАСІЄШВІЛІ1, доц. В. С. ЛУПОЯД1, проф. В. Г. КАРПЕНКО2, канд. мед. наук В. О. ІЛЬЧЕНКО1
1 КНП ХОР "Обласний клінічний перинатальний центр"
2 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

Докладно розглянуто питання етіології клімаксу, класифікацію менопаузи, варіанти лікування гормональних порушень у жінок у віці від 45 до 55 років, коли припиняється репродуктивна функція і з'являються клімактеричні синдроми. Надано рекомендації щодо ведення таких жінок, особливу увагу приділено гормонозамісній терапії.

Ключові слова: менопауза, клімактеричний синдром, вегетосудинні порушення, гормонозамісна терапія.

ПРИНЦИПЫ ГОРМОНОЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У ЖЕНЩИН В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ

Н. М. ПАСИЕШВИЛИ, В. С. ЛУПОЯД, В. Г. КАРПЕНКО, В. А. ИЛЬЧЕНКО

Подробно рассмотрены вопросы этиологии климакса, классификацию менопаузы, варианты лечения гормональных нарушений у женщин в возрасте от 45 до 55 лет, когда прекращается репродуктивная функция и появляются климактерические синдромы. Даны рекомендации по ведению таких женщин, особое внимание уделено гормонозаместительной терапии.

Ключевые слова: менопауза, климактерический синдром, вегетососудистые нарушения, гормонозаместительная терапия.

PRINCIPLES OF HORMONE REPLACEMENT THERAPY IN WOMEN DURING MENOPAUSE

N. M. PASIESHVILI, V. S. LUPOYAD, V. G. KARPENKO, V. O. ILCHENKO

The etiology of menopause, its classification, treatment options for hormonal disorders in women aged from 45 to 55 years, when reproductive function stops and menopausal syndromes appear, have been discussed in details. Issues for the management of such women have been recommended with a special attention paid to hormone replacement therapy.

Key words: menopause, menopausal syndrome, vascular disorders, hormone replacement therapy.
REFERENCES


1. Vil'ers T. D., Tatarchuk G. F. Natsіonal'nii konsensus shchodo vedennya patsієntok u klіmakterії // Reproduktivna endokrinologіya. 2016. № 1 (Kh7). S. 1−15.

2. Akusherstvo i ginekologiya: klinicheskie rekomendatsii; gl. red. V. I. Kulakov. M.: Geotar−medіa, 2008. 542 s.

3. Menopauza / S. R. Davis et al. // Reproduktivnaya endokrinologiya. K., 2015, S. 96−107.

4. Styunkel' S. A. Lechenie simptomov menopauzy // Reproduktivnaya endokrinologiya. 2015. S. 108−120. URL: http//press.endocrine.org/cytkio/abs/10.1210/ 2015

5. Zaidieva Ya. Z. Zamestitel'naya gormonoterapiya. Farmakologiya i klinicheskoe primenenie. M., 2001. S. 48.Завантажити статтю в форматі PDF (88 KB)
Наверх