Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2019p.

ХІРУРГІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2019-4-3)

ВПЛИВ ВИБОРУ МІСЦЯ ІМПЛАНТАЦІЇ ПРАВОШЛУНОЧКОВОГО ЕЛЕКТРОДА НА ЕФЕКТИВНІСТЬ КАРДІОСТИМУЛЯЦІЇ

Д. О. ЛОПИН, С. В. РИБЧИНСЬКИЙ, канд. мед. наук Д. Є. ВОЛКОВ
ДУ ″Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України″, Харків, Україна

Вивчено вплив диссинхронії міокарда на ефективність електрокардіостимуляції залежно від місця розташування правошлуночкового електрода. Установлено, що кращі результати отримано при стимуляції середньої і ніжньосептальної зони правого шлуночка, найгірші − при стимуляції його верхівки. Відзначено доцільність визначення величини поздовжнього стрейна для оцінки функціонального стану міокарда і ефективності електрокардіостимуляції.

Ключові слова: правошлуночковий електрод, кардіостимуляція, диссинхронія міокарда.

ВЛИЯНИЕ ВЫБОРА МЕСТА ИМПЛАНТАЦИИ ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВОГО ЭЛЕКТРОДА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАРДИОСТИМУЛЯЦИИ

Д. А. ЛОПИН, С. В. РЫБЧИНСКИЙ, Д. Е. ВОЛКОВ

Изучено влияние диссинхронии миокарда на эффективность электрокардиостимуляции в зависимости от места расположения правожелудочкового электрода. Установлено, что лучшие результатыполучены при стимуляции средней и нижнесептальной зоны правого жедудочка, худшие − при стимуляции его верхушки. Отмечена целесообразность определения величины продольного стрейна для оценки функционального состояния миокарда и эффективности электрокардиостимуляции.

Ключевые слова: правожелудочковый электрод, кардиостимуляция, диссинхрония миокарда.

INFLUENCE OF RIGHT VENTRICULAR LEAD IMPLANTATION SITE CHOICE ON PACING EFFICIENCY

D. O. LOPIN, S. V. RYBCHYNSKYI, D. E. VOLKOV

The effect of myocardial dyssynchrony on the pacing efficiency depending on a location of the right ventricular lead was studied. It has been found that the best results were obtained when stimulating the middle and lower septal zone of the right ventricle, the worst ones were noted when its apex was stimulated. The expediency of determining the magnitude of a longitudinal strain for assessing the myocardium functional status and effectiveness of pacing were emphasized.

Key words: right ventricular lead, cardiac stimulation, myocardial dyssynchrony.
Завантажити статтю в форматі PDF (126 KB)
Наверх