Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2019p.

ХІРУРГІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2019-4-4)

ТАКТИКА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПРИ ІЗОЛЬОВАНОМУ УШКОДЖЕННІ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ

Р. С. РЯБЦЕВ
ДУ ″Інститут загальної і невідкладної хірургії АМНУ імені В. Т. Зайцева″, Харків, Україна

Представлено результати лікування хворих із ізольованими ушкодженнями дванадцятипалої кишки. Вироблено діагностичний та хірургічний алгоритми залежно від часу надходження пацієнтів до стаціонару, розміру й локалізації дефекту стінки дванадцятипалої кишки.

Ключові слова: ушкодження дванадцятипалої кишки, тактика хірургічного лікування, результати хірургічного лікування.

ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ИЗОЛИРОВАННОМ ПОВРЕЖДЕНИИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Р. С. РЯБЦЕВ

Представлены результаты хирургического лечения больных с изолированными повреждениями двенадцатиперстной кишки. Выработаны диагностический и хирургический алгоритмы в зависимости от времени поступления пациентов в стационар, размера и локализации дефекта стенки двенадцатиперстной кишки.

Ключевые слова: повреждение двенадцатиперстной кишки, тактика хирургического лечения, результаты хирургического лечения.

TACTICS OF SURGICAL TREATMENT FOR ISOLATED DUODENAL INJURY

R. S. RIABTSEV

The results of treatment of the patients with isolated duodenal injuries are presented. The diagnostic and surgical algorithm is designed depending on the time of patients admission to hospital, the size and localization of the defect of duodenum wall, size and localization of the defect of duodenum wall.

Key words: duodenal injury, tactics of surgical treatment, results of surgical treatment.
Завантажити статтю в форматі PDF (96 KB)
Наверх