Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2019p.

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2019-4-19)

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АФЛИБЕРЦЕПТА У БОЛЬНЫХ С ЭКССУДАТИВНОЙ ФОРМОЙ ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ

Доц. Н. Ю. БАЧУК1, доц. Д. А. ЗУБКОВА2, Д. А. КОНОВАЛОВА3
1 Харьковская медицинская академия последипломного образования
2 Харьковский национальный медицинский университет
3 Медицинский центр амбулаторной офтальмохирургии "ОКО", Харьков, Украина

Отмечены достоверное повышение остроты зрения и уменьшение показателя центральной толщины сетчатки у пациентов с возрастной макулярной дегенерацией после четырехкратной интравитреальной инъекции афлиберцепта в сроке наблюдения 6 месяцев, что подтверждает необходимость систематического введения данного препарата для достижения стабильных функциональных и анатомических результатов.

Ключевые слова: экссудативная возрастная макулярная дегенерация, острота зрения, центральная толщина сетчатки, интравитреальная антиангиогенная терапия.

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ АФЛІБЕРЦЕПТУ У ХВОРИХ ІЗ ЕКСУДАТИВНОЮ ФОРМОЮ ВІКОВОЇ МАКУЛЯРНОЇ ДЕГЕНЕРАЦІЇ

Н. Ю. БАЧУК, Д. О. ЗУБКОВА, Д. О. КОНОВАЛОВА

Відзначено достовірне підвищення гостроти зору й зменшення показника центральної товщини сітківки у пацієнтів із віковою макулярною дегенерацією після чотирикратної інтравітреальної ін'єкції афліберцепту у строк спостереження 6 місяців, що підтверджує необхідність систематичного введення цього препарату для досягнення стабільних функціональних та анатомічних результатів.

Ключові слова: ексудативна вікова макулярна дегенерація, гострота зору, центральна товщина сітківки, інтравітреальна антиангіогенна терапія.

EXPERIENCE OF AFLIBERCEPT APPLICATION IN PATIENTS WITH EXUDATIVE AGE−RELATED MACULAR DEGENERATION

N. Yu. BACHUK, D. A. ZUBKOVA, D. A. KONOVALOVA

Significant increase in visual acuity and a decrease in the index of central retinal thickness in the patients with age−related macular degeneration after a four−fold intravitreal injection of aflibercept during the 6 months' observation period were noted, that confirms the need for a systematic administration of this drug to achieve stable anatomical results.

Key words: exudative age−related macular degeneration, visual acuity, central retinal thickness, intravitreal antiangiogenic therapy.


РЕФЕРАТ

Вікова макулярна дегенерація є загрозливою патологією, яка поступово призводить до повної втрати центрального зору, що негативно впливає на людину як на фізичному, так і на емоційоному й соціальному рівнях, знижуючи якість життя таких пацієнтів. З метою аналізу анатомічних і функціональних результатів інтравітреальних ін'єкцій афліберцепту у пацієнтів із ексудативною віковою макулярною дегенерацією було проведено проспективное дослідження за участю 47 хворих. Інтравітреальні ін'єкції афліберцепту виконувалися в асептичних умовах операційної тим самим хірургом у дозуванні 2 мг, що становило 0,05 мл препарату. Усім пацієнтам було проведено комплексне офтальмологічне обстеження, яке включало візометрію, автокераторефрактометрію, тонометрію, біомікроскопію й офтальмоскопію в умовах медикаментозного мідріазу, а також оптичну когерентну томографію. Дослідження відбувалося до інтравітреального введення афліберцепту, через місяць після кожної із трьох завантажувальних ін'єкцій, відповідно через 4, 8 і 12 тижнів від початку лікування, а також через 4 тижні після чевертої ін'єкції, яка виконувалася через 8 тижнів після третьої завантажувальної. Загальний термін спостереження пацієнтів становив 24 тижні. Як критерії оцінки анатомічної й функціональної ефективності лікування були прийняті зміни гостроти зору, що максимально коригувалася, а також зміни центральної товщини сітківки за даними оптичної когерентної томографії. Результати лікування показали достовірне збільшення гостроти зору пацієнтів із найбільш значущим підвищенням показника на 12-му тижні від початку терапії, а також до статистично значущого зменшення центральної товщини сітківки протягом 6 місяців спостереження. Очевидно, що для досягнення стабільних результатів лікування необхідне систематичне використання цього препарату.Завантажити статтю в форматі PDF (437 KB)
Наверх